play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

Śląsk

Bytom: BPK wyda na inwestycje ponad 30 milionów złotych

today3 lutego 2020

Background

Ponad 32 mln zł planuje wydać w tym roku na inwestycje, remonty i bieżącą eksploatację Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Najwięcej miejska spółka przeznaczy na inwestycje. Są one niezbędne, bowiem część obiektów i maszyn jest wyeksploatowana i przestarzała, a wieloletnie niedoinwestowanie infrastruktury skutkuje zwiększaniem kosztów utrzymania i problemami z eksploatacją obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczalniami oraz przepompowniami ścieków są niezbędne. Bieżące naprawy nie wystarczają, aby zapewnić ich sprawne działanie – mówi Arkadiusz Kocot, prezes Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bytomiu Sp. z o. o. – Modernizacja naszych obiektów pozwoli nie tylko zmniejszyć koszty eksploatacji, ale przede wszystkim zwiększyć wydajność instalacji biogazu, dzięki której możemy produkować energię elektryczną i ciepło ze źródła odnawialnego – podkreśla Arkadiusz Kocot.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest właścicielem 3 oczyszczalni ścieków, ponad 70 przepompowni, 11 pompowni wody, sieci wodno-kanalizacyjnej o łącznej długości 874 km oraz ponad 200 km sieci kanalizacji deszczowej. Utrzymanie tak ogromnej infrastruktury jest bardzo kosztowne i tylko w tym roku na bieżącą eksploatację BPK Sp. z o.o. wyda prawie 3,3 mln zł. Warto podkreślić, że największą oczyszczalnią należącą do miejskiej spółki jest oczyszczalnia „Centralna” na pograniczu Bytomia i Radzionkowa, która zajmuje około 11 ha. Oczyszczalnia przyjmująca ścieki z Bytomia i Radzionkowa oddana po przebudowie w 2004 roku została tak zaprojektowana, aby w ciągu jednej doby oczyścić nawet 30 tys.m3 ścieków. Dwie kolejne oczyszczalnie – oczyszczalnia „Miechowice” przyjmuje ścieki z całych Miechowic, może odebrać 12 tys.m3 ścieków, zaś najstarsza – pochodząca z 1936 roku – oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna na Bobrku może przyjąć dziennie około 800metrów sześciennych.

Wszystkie trzy oczyszczalnie mogą odebrać około 43 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę, jednak, aby sprawnie funkcjonowały konieczne są w nich poważne inwestycje, których niestety od kilku lat nie przeprowadzano. Ich brak ma wpływ na stan infrastruktury, a także awaryjność urządzeń. Między innymi w oczyszczalni „Centralna” wobec rozszczelnienia zbiornika biogazu instalacja do produkcji biogazu i energii elektrycznej jest niewydajna. Z kolei oczyszczalnia „Miechowice” jest położona na terenie podlegającym wpływom działalności górniczej, co ma wpływ na stan infrastruktury, w której od wielu lat nie prowadzono żadnych znaczących inwestycji i remontów.

Pierwsze inwestycje rozpoczęto w oczyszczalniach „Centralna” i „Miechowice” oraz w przepompowni „Śródmieście” już w 2019 roku. Łącznie na wszystkie inwestycje wydano ponad 7,5 mln zł, między innymi: instalując dwie zautomatyzowane wagi do ważenia osadów pościekowych i wymieniając mieszadła w oczyszczalni „Centralna”, rozpoczynając prace mające na celu hermetyzację zbiorników ścieków oraz wprowadzając automatyzację na terenie przepompowni ścieków „Śródmieście” i remontując przepompownie ścieków przy ul. Przelotowej. BPK Sp. z o.o. prowadziło również inwestycji na sieci wodno-kanalizacyjnej, między innymi: przebudowując sieć wodno-kanalizacyjną w związku z przebudową ul. Katowickiej oraz budując sieć wodociągową w ul. Piłkarskiej, gdzie w sąsiedztwie powstaje nowa strażnica dla Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu. Ponadto wykonano sieci wodno-kanalizacyjne dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich, przebudowano sieć kanalizacyjną w ul. Kruszcowej i Witczaka oraz wodociąg w ul. Stawowej i Gwareckiej.

Mimo prowadzonych po raz pierwszy od kilku lat inwestycji Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w 2020 roku planuje dalsze prace, mające na celu polepszenie i modernizację infrastruktury należącej do spółki. Łącznie BPK Sp. z o.o. zaplanowało inwestycje na prawie 24 mln zł, które zostaną zrealizowane we wszystkich oczyszczalniach, a także wielu przepompowniach oraz na sieciach wodno-kanalizacyjnych.

Wieloletnie braki inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a także modernizacji obiektów należących do spółki to niejedyne zaniedbania z ostatnich lat. Zgodnie z ustaleniami kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, którzy oceniali działalność spółki w latach 2012-2018, BPK, poza wykonywaniem zadań – do realizacji których została powołana, przez lata prowadziła również i finansowała, wbrew własnym interesom, działalność niezwiązaną ze swoimi podstawowymi zadaniami, co znacząco przyczyniło się do ponoszenia wysokich strat oraz pogorszenia jej płynności finansowej. Wśród negatywnie ocenionych przez NIK aspektów funkcjonowania w latach 2012-2018 . była także działalność sponsoringowa i pożyczkowa spółki oraz zakup nieruchomości bez rzetelnej weryfikacji istnienia interesu ekonomicznego spółki.

Foto i źródło: UM Bytom

Autor: Marcin Hirnyk


0%
Skip to content