play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

Śląsk

Budowy i dobudowy. Największe inwestycje drogowe w woj. śląskim

today13 sierpnia 2020

Background

Kontynuowane są budowy odcinków autostrady A1 pomiędzy granicą województw łódzkiego i śląskiego a węzłem Częstochowa Blachowania oraz drogi ekspresowej S1 Pyrzowice–Podwarpie i Przybędza-Milówka. Co słychać na poszczególnych odcinkach prac?

Autostrada A1 od granicy woj. łódzkiego i śląskiego do węzła Częstochowa Północ

Do końca lipca na trasie głównej zrealizowano ok. 7,5 km nawierzchni jezdni z betonu cementowego. Roboty były realizowane od strony granicy woj. łódzkiego i śląskiego na wschodniej jezdni budowanej autostrady do okolic Kruszyny. Kolejny odcinek nawierzchni ma swój początek na węźle Mykanów i będzie realizowany w kierunku Łodzi na jezdni zachodniej, która docelowo będzie prowadziła ruch pojazdów do Częstochowy. Do końca lipca ułożono ok. 110 tys.m2 nawierzchni. Zakończenie tych robót powinno nastąpić pod koniec III kwartału br. Potem ruszą przygotowania do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na tym odcinku. Istotą zmian będzie przeniesienie ruchu na nowo wybudowane fragmenty jezdni, które zgodnie z planami powinno nastąpić w IV kw. 2020 r. Prowadzone są również na niej roboty mostowe, wykonane są fundamenty oraz konstrukcja obiektów.

W lipcu wykonano nawierzchnię z asfaltu lanego na wiaduktach drogowych w Łochyni i w ciągu drogi powiatowej łączącej Mykanów i Kościelec. Jeden z wiaduktów po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń może być oddany jeszcze w sierpniu. W lipcu realizowano też dwach przejścia dla dużych zwierząt w pobliżu Wikłowa, a jedno wykonano w całości. Na 19 obiektach mostowych zakończono budowę konstrukcji nośnej. Rozpoczęto ich wyposażanie i prace wykończeniowe.

Budowa autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ – węzeł Częstochowa Blachownia

Na węzłach Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Północ oraz wzdłuż projektowanych Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Wierzchowisko i Gorzelanka kontynuowano prace przy budowie oświetlenia. Na łącznicach węzła Częstochowa Jasna Góra zabudowano słupy oświetleniowe z oprawami. Zakończenie budowy oświetlenia na węźle Częstochowa Północ oraz wzdłuż trasy głównej w rejonie projektowanych MOP przewidziane jest do końca sierpnia br. Równocześnie w lipcu toczyły się postępowania o udzielenie zamówień publicznych na:
– budowę MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód, MOP II Wierzchowisko Wschód i MOP III Zachód oraz Obwód Utrzymania Autostrady Lgota,
– dokończenie budowy obiektu nad linią kolejową wraz z odcinkiem dojazdowym autostrady A1.

W przygotowaniu są dokumenty do ogłoszenia ostatniego przetargu na dokończenie budowy dróg serwisowych, wykonanie pasów technologicznych, przebudowy pozostałych dróg poprzecznych, systemu łączności autostradowej oraz realizację pozostałych robót wykończeniowych.

Dobudowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 Pyrzowice-Podwarpie

Na ciągu głównym jezdni drogi ekspresowej ułożono ok. 15 tys. m2 górnej warstwy z betonu popiołowego o grubości 10 cm, 17,2 tys. m2 warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego, na którą wbudowano prawie 15,5 tys. m2 podbudowy ze specjalnej mieszanki, a następnie ułożono 27,7 tys. m2 podbudowy bitumicznej. Wykonawca wbudował również 34 tys. m2 warstwy wiążącej oraz ponad 40,5 tys. m2 warstwy ścieralnej.

Roboty ziemne skupiały się na pozyskaniu materiału z wykopu, który następnie został wbudowany w nasyp drogowy. Zgodnie z planem, zakończono budowę konstrukcji drogi trasy głównej oraz łącznic, wyłączonej z ruchu części węzła Mierzęcice. Wzniesiono dwa obiekty mostowe nad drogą powiatową relacji Twardowice – Mierzęcice. Wykonano również prace na przepuście przed węzłem Podwarpie. Na bieżąco prowadzone są również roboty przy budowie: kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, przebudów urządzeń wodnych. Kontynuowane prace elektroenergetyczne polegające na rozprowadzaniu i montażu słupów oświetleniowych na węźle Mierzęcice i przedłużeniu węzła Lotnisko.

W sierpniu planowane jest dokończenie robót bitumicznych, do warstwy ścieralnej, na ciągu głównym trasy S1, od okolic węzła Lotnisko, do mostu nad Drogą Krajową 78, łącznie z węzłem Mierzęcice.

Budowa S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

Trwa organizacja. Wykonane są dojazdy do placu budowy, m.in. poszerzenie i stabilizacja ul. Nad Potokiem, dostosowanie Traktu Cesarskiego do prowadzenia wzmożonego ruchu budowlanego, ułożenie specjalnych płyt. Budowana jest rampa najazdowa pod portal południowy tunelu drogowego, wykonane są drogi technologicznej dla obsługi estakad. Prowadzone są wykopy pod portalami tuneli drogowych. Wykonane są nasypy. Prowadzona jest przebudowa sieci wodociągowej w ciągu DK1, na łącznicy na węźle Milówka. Demontowane są studnie wodociągowe i zbiorników wyrównawczych. Trwają prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej.

Wykonawca wystąpił do Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie o zatwierdzenie dokumentów niezbędnych do drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej.

źródło/foto: GDDKiA

Autor: Adam Grabałowski


0%
Skip to content