play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

  • cover play_arrow

    Ruda Śląska: Zaprosił kobietę do mieszkania, a następnie zgwałcił. Grozi mu kilkanaście lat więzienia Wojciech Czaputa

Śląsk

Bytom: Nowe stawki za wywóz śmieci. Będzie drożej

today3 stycznia 2020

Background

Po wejściu w życie nowych zasad gospodarowania odpadami, z których najważniejszą jest obowiązek segregacji śmieci, bytomscy radni uchwalili dziś nowe wzory deklaracji oraz nowe stawki za wywóz śmieci. Zaczną one obowiązywać od 1 marca.

Od 1 marca stawka za odbiór odpadów komunalnych będzie wynosić 21,50 zł/na osobę. Dla osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku przewidziano zniżki w wysokości 1 zł od obowiązującej stawki. Ponieważ od tego roku segregować muszą wszyscy, w przypadku braku segregacji, finansowe konsekwencje w postaci opłaty dodatkowej w wysokości 43 zł na osobę, poniosą wszyscy mieszkańcy.

W pierwszym miesiącach po wejściu zmian położymy duży nacisk na informowanie mieszkańców jak prawidłowo segregować odpady. Opłata dodatkowa nie będzie więc nakładana od razu, jeśli jednak np. w danej wspólnocie mieszkaniowej sytuacja ze źle posegregowanymi odpadami będzie się powtarzać, wówczas lokatorzy muszą się liczyć z wyższymi kosztami wywozu śmieci – mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Każdy właściciel nieruchomości, który wcześniej nie segregował odpadów, ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim przy ul. Parkowej 2 w formie papierowej do końca marca 2020 r. lub w formie elektronicznej.

Należy podkreślić, że w minionym roku podwyżki opłaty za wywóz śmieci dotknęły ponad 60 % polskich miast. Do tej pory udawało nam się utrzymać niższą niż w innych miastach stawkę za gospodarowanie odpadami. W sytuacji gwałtownego wzrostu ilości odpadów o 100 % w porównaniu do 2018 r. i skoku cen w Instalacjach Komunalnych, jesteśmy zmuszeni podwyższyć stawkę za odbiór odpadów – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta. – Ceny za gospodarowanie odpadami mogłyby być niższe, gdyby miasto posiadało własne wysypisko, niestety kilka lat temu gmina Bytom wydzierżawiła je na 15 lat prywatnej firmie – mówi Michał Bieda.

Konieczność zmiany przepisów, a co się z tym ściśle wiąże także stawki za odbiór odpadów wynika z potrzeby dostosowania przepisów do norm unijnych (do końca 2020 r. Polska musi osiągnąć wymagany prze UE 50% recykling i odzysk papieru, metalu, szkła i tworzyw sztucznych ) obecnie w Polsce do recyklingu trafia 26%, a w naszym województwie 13,8 %.

Dlaczego zmienia się opłata?

Pierwszym czynnikiem, który wpłynął na wzrost opłaty za wywóz odpadów to zmiany w prawie. W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła na gminę dodatkowe obowiązki.

Z konieczności dostosowania zapisów do potrzeb znowelizowanej tzw. ustawy śmieciowej już w listopadzie 2019 r. Bytom wprowadził zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bytomia oraz uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia.

Sytuacja na rynku odpadów wpływa na cenniki w Instalacjach Komunalnych (wcześniej Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK). Koszt przyjęcia 1 tony odpadów niesegregowanych w 2013 r. wynosił około 250 zł. Obecnie koszt przyjęcia zmieszanych niesegregowanych odpadów to ponad 380 zł. i wszystko wskazuje na to, że ilość odpadów odbieranych od mieszkańców będzie nadal wzrastać.

Obecnie system gospodarowania odpadami w Bytomiu nie jest w stanie sfinansować się z opłat wpływających od mieszkańców. Taka sytuacja powoduje zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nakazuje miastom opłaty na takim poziomie, żeby system bilansował się na zero. Miasta nie mogą ani zarabiać, ani dopłacać do odbioru odpadów – mówi Michał Bieda.

Nie segregujesz? Zapłacisz podwójnie

Ustawa nakłada na miasta obowiązek intensywnego kontrolowania czy odpady są rzeczywiście segregowane. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów kontrolerzy będą nakładać za dany miesiąc na wszystkich mieszkańców danej nieruchomości podwójną opłatę za odbiór odpadów w danym miesiącu, czyli 43 zł na jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Foto i źródło: UM Bytom

Autor: Marcin Hirnyk


0%
Skip to content