play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

  • cover play_arrow

    Nowy Ład. Problemy z realizacją inwestycji Andrzej Zazgórnik

Śląsk

Domowy agresor może być wyproszony z mieszkania przez policję

today7 grudnia 2020

Background

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju wydali nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do małżonki wobec 77-letniego mężczyzny. Mężczyzna ma już sądowy wyrok za znęcanie się nad małżonką z warunkowym zawieszeniem kary. Podjęcie takiej decyzji przez policjantów było możliwe dzięki nowym uprawnieniom.

Wiele lat trwał koszmar kobiety, która mieszkała ze swoim mężem w jednym z bloków w centrum miasta. Pomimo sądowego wyroku za psychiczne i fizyczne znęcanie się, nic się nie zmieniło. Mężczyzna nadużywał alkoholu, pod wpływem którego stawał się agresywny. Znieważał żonę i dopuszczał się rękoczynów. Kobieta była bezradna, bo wszystko działo się w czterech ścianach mieszkania. 26 listopada wezwała na pomoc mundurowych. Nie czuła się bezpiecznie, opuściła mieszkanie i zamieszkała u córki. Dzielnicowy przyjrzał się tej sprawie i kilka dni temu wraz z poszkodowaną poszedł do jej domu. Policjant wręczył 77-latkowi nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia.

Przypomnijmy, pod koniec listopada weszły w życie przepisy (ust. z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw //Dz. U. poz. 956), które przyznają policji nowe uprawnienie. Może teraz wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:
– podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
– w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz, przysługuje prawo:
– zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
– jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
– złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana wskazać policji deklarowanego miejsca pobytu, w miarę możliwości, numeru telefonu, i informowania o każdorazowej zmianie w tym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu, Policja będzie zobowiązana do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane, przy czym pierwsze sprawdzenie – następnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu. W przypadku niestosowania się osoby do wydanego zakazu lub nakazu, ustawodawca przewidział sankcje w kodeksie wykroczeń , który przewiduje areszt, ograniczenie wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy.

Nakaz lub zakaz będą tracić moc po upływie 14 dni od wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc, w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

źródło: Policja

Autor: Adam Grabałowski


0%
Skip to content