play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

Polska

ELEKTROWNIA JĄDROWA w Polsce – kręte drogi do niskoemisyjności

today3 lutego 2021

Background

Pierwsza czynna elektrowni jądrowa w Polsce – ma działać w 2033 roku. Rząd przyjął uchwałę w sprawie polityki energetycznej polski do 2040 roku. Jej trzy filary to sprawiedliwa transformacja, budowa zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza.

Uchwała zakłada też redukcję wykorzystania węgla w gospodarce w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację. Do końca tego dziesięciolecia udział odnawialnych źródeł energii ma sięgnąć 23%. Kolejne bloki elektrowni jądrowej mają być uruchamiane co dwa lata – a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

Sprawiedliwa transformacja – pierwszy filar

To filar szczególnie istotny między innymi dla naszego regionu. Zakłada chronienie miejsc pracy w społeczeństwach szczególnie dotkniętych skutkami transformacji energetycznej. Uchwała zakłada, że może powstać nawet do 300 tys. nowych miejsc pracy w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Kompleksowymi programami rozwojowymi mają zostać objęte rejony węglowe. Uchwała ma też chronić indywidualnych odbiorców energii przed wzrostami cen jej nośników – w sprawiedliwej transformacji istotny ma być udział nawet małych gospodarstw domowych.

Zeroemisyjny system energetyczny – drugi filar

To kierunek długoterminowy. Energia ma być w coraz większym stopniu pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii – bez emisji dwutlenku węgla. Program zakłada, rozwój energetyki jądrowej i wiatrowej. Na znaczeniu ma zyskiwać energetyka rozproszona i obywatelska.

Czyste powietrze – trzeci filar

Pozytywne skutki transformacji ma odczuć każdy Polak. W wyraźnym stopniu ma poprawić się jakość powietrza. To będzie miało bezpośrednie przełożenie na zdrowie Polaków. Poza dążeniem do zeroemisyjnego pozyskiwania energii, udział w oczyszczaniu polskiego powietrza ma też mieć elektryfikacja transportu oraz promowanie domów pasywnych i zeroemisyjnych.

Cele polityki energetycznej Polski do 2040 roku:

Program zakłada, że tak długo, jak będzie to możliwe, Polska ma wykorzystywać własne zasoby surowców energetycznych, w zoptymalizowany sposób. Celem jest dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych. Według programu ma nastąpić rozwój ciepłownictwa, energetyki jądrowej,  energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Polska ma też osiągać wyższy poziom efektywności energetycznej.

Ważne daty programu polityki energetycznej

Polska ma już około 2030 roku osiągać kilka założeń zapewniających z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne, z drugiej zaś obniżanie emisji dwutlenku węgla do środowiska. Wyznaczono konkretne daty dla uruchomienia energetyki jądrowej, osiągnięcia zero- lub niskoemisyjności gospodarstw domowych. Zgodnie z programem:

  • W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej
  • Do 2030 r. nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r.
  • Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne

Trwają negocjacje Związków Zawodowych górników z naszego regionu z zarządami spółek kopalnianych i przedstawicielami rządu. Po tym, jak związkowcy odrzucili rządowy projekt umowy społecznej dotyczącej transformacji energetycznej na Śląsku, przedstawili własny projekt, który po ostatnich rozmowach w Katowicach, został teraz skierowany do negocjacji w podgrupach roboczych. Niespokojna sytuacja wynikająca z transformacji energetycznej od kilku dni panuje w spółce Tauron. Zapowiedzi wycofania aktywów węglowych przez prezesa spółki zmotywowały związkowców do wprowadzenia pogotowia strajkowego.

Na razie – jeśli chodzi o transformację energetyczną na Śląsku – ustalono jednoznacznie wyłącznie jeden wniosek: ostatnia śląska kopalnia ma zakończyć wydobywanie węgla najpóźniej w 2049 roku.

Autor: Mateusz Terech


0%
Skip to content