play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

Śląsk

Kalota, sztrosa, spąg. Trwa drążenie tuneli na budowanym fragmencie drogi S1 Przybędza-Milówka

today22 lutego 2021

Background

Rozpoczęły się prace tunelowe na ciągu drogi krajowej S1 na tzw. obejściu Węgierskiej Górki. Będą cztery. Wszystkie umiejscowione w zboczu masywu Baraniej Góry.

Dłuższe tunele powstają w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek (+667 m n.p.m.) i częściowo północno-wschodnim stoku wzniesienia Mała Barania (+659 m n.p.m.) – Białożyński Groń. Długość techniczna wynosi ok. 1 km, a użytkowa jest kilkanaście metrów krótsza.

Przekrój poprzeczny ma kształt podkowiasty wynikający z charakteru pracy konstrukcji. Gabaryty w wyłomie wynosić będą ok. 12 m szerokości i 9,5 m wysokości, a odległość pozioma między osiami pary tuneli od ok. 33,5 do 37,5 m. W związku z dużą powierzchnią przekroju tunelu jest on drążony z podziałem na warstwy: najwyższą zwana kalotą, środkową – sztrosą, oraz najniższą – spągiem.

Jak czytamy w informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obecnie największy postęp uzyskano w tunelu położonym w ciągu jezdni w kierunku Zwardonia (w kalocie prawie 40 mb, sztrosę wykonano na długości 28 mb, a kompletną obudowę wstępną łącznie ze spągiem na długości 24 mb).

W tunelu w kierunku Żywca wykonany jest wlot o długości 8 mb, a drążenie kaloty wykonano na głębokość około 1 mb. Obecnie drążenie jest wstrzymane z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznej odległości koordynacyjnej z przodkiem równoległego tunelu. Praca w tym tunelu odbywa się w skrajnie ciężkich warunkach geologicznych, tj. w górotworze zbudowanym w większości ze zwietrzeliny łupka szarego występującego głównie jako okruchy skały o niskiej wytrzymałości, silnie spękanej i zawilgoconej.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo, drążenie już od samego wlotu odbywa się z zastosowaniem parasola ochronnego w stropie, wykonanego z rur stalowych gęsto rozmieszczonych po obrysie kaloty.

Trzeci, drążony tunel zlokalizowany jest w rejonie wschodniego stoku wzniesienia Glinne (+1034 m n.p.m.) na jezdni w kierunku Zwardonia. Jego długość techniczna wynosi 795 m, a użytkowa ok. 834 m. Wykonano już część zewnętrzną o długości blisko 7 mb, wydrążono też prawie 5 mb pod parasolem ochronnym z mikropali. Prace prowadzone są w górotworze zbudowanym z piaskowców o wysokiej wytrzymałości.
Dla uruchomienia prac w tunelu w kierunku Żywca o dł. ok. 807 m, wykonano już ścianę czołową portalu południowego. Zabudowywana jest instalacja elektryczna, wodna oraz odwadniająca. Dotychczas, drążąc tunele, wywieziono ok. 400 do pełna załadowanych wywrotek.

Budowa prowadzona jest tzw. „Nową Austriacką Metodą Górniczą” (NATM). Polega ona na tym, że drążenie nie jest wykonywane całym przekrojem tunelu, aby nie osłabić górotworu. W zależności od odkształceń, które są nieustannie i drobiazgowo monitorowane, dopasowany jest typ zabezpieczeń drążonego otworu. Metoda przewiduje wykonanie wstępnej obudowy z betonu zbrojonego, a w przypadku słabszej części górotworu dodatkowo wzmacnianej za pomocą gwoździ i kotew. Docelowy kształt tunelu uzyskany zostanie po wykonaniu obudowy stałej z betonu zbrojonego.

Technologie, które stosuje się dla drążenia tuneli metodą tradycyjną, czyli taką jaka jest stosowana na tunelach budowanych w Węgierskiej Górce, to m.in. drążenie z wykorzystaniem koparek wyposażonych w młoty hydrauliczne, w młoty typu ripper, w urządzenia typu freza uruchamiane przez wysięgnik teleskopowy, drążenie z zastosowaniem materiałów wybuchowych z zapalnikami z opóźnionym zapłonem. Wybór technologii uzależniony jest od występujących na danym obszarze gruntów. Obecnie drążenie tuneli prowadzone jest za pomocą koparek tunelowych bez użycia materiałów wybuchowych.

Poza drążeniem tuneli na budowie kontynuowane są wykopy w rejonie węzła Przybędza wraz z jego łącznicami. Roboty ziemne prowadzone są również na odcinku estakady w miejscu mostów drogowych. Kontynuowane są wykopy pod podpory kolejnych konstrukcji. Sporo prac prowadzonych jest przy murach i ścianach oporowych, m.in. wzmacnianie skarp, betonowanie oczepu, wykonywanie drenów, kotew liniowych. Do tego przebudowa sieci wysokiego napięcia linii relacji Żywiec – Rajcza oraz przebudowa sieci linii relacji Węgierska Górka – Rajcza/Żywiec – Rajcza. Kontynuowane jest również montowanie pierwszego zbiornika retencyjnego oraz rozpoczęto montaż dwóch innych.

źródło/foto: GDDKiA

Autor: Adam Grabałowski


0%
Skip to content