play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

Śląsk

Katowice: wykorzystanie dofinansowania na inwestycje. Przesunięcie dla tramwaju na południe

today27 stycznia 2020

Background

Katowice w obecnej perspektywie finansowej (2016-2020) pozyskały ok. 700 mln zł dofinansowania na szereg projektów, w tym inwestycyjnych, m.in. na budowę centrów przesiadkowych, termomodernizacje, czy rewitalizację parków. Przy pośrednictwie Tramwajów Śląskich udało się także pozyskać dofinansowanie na inwestycję znaną jako „tramwaj na południe”.

Aby rozpocząć budowę linii tramwajowej na południe konieczne jest pozyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Dokumenty w tej sprawie zostały złożone przez miasto w lutym 2019 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

– Ze względu na obszerność zagadnienia w zakresie m.in. gospodarki wodno-ściekowej czy też analizy wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych Miasto Katowice, zgodnie z korespondencją z RDOŚ uzupełniło dokumentację środowiskową, a poprawiona wersja raportu została złożona w grudniu ubiegłego roku i jest ponownie weryfikowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, wyjaśnia Ewa Lipka z magistratu. I dalej: – Aktualnie oczekujemy na przyjęcie raportu bez uwag, co będzie się wiązało z wydaniem decyzji środowiskowej . Kolejnym krokiem będzie wykonanie Projektu Budowlanego Projektu Wykonawczego, co z kolei umożliwi przygotowanie przetargu na roboty budowlane.

Miasto zostało zmuszone do wydłużenia czasu projektowania do października br. Tym samym realny termin ukończenia linii tramwajowej i rozliczenia projektu to przełom 2023/2024 r.

Ryzyko nieukończenia inwestycji w aktualnej perspektywie finansowej, tj. do końca 2023 r, wiązałoby się z utratą przyznanych na ten cel środków unijnych w wysokości ponad 71 mln zł. W związku z tym władze Katowic wystosowały do Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego propozycję innej alokacji przyznanych środków.

– Zależy nam na tym, by te środki służyły mieszkańcom Katowic i wpływały na podniesie jakości życia w mieście. Dlatego w listopadzie ubiegłego roku spotkaliśmy się z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Tramwajów Śląskich, by porozmawiać o innych inwestycjach, które będą realizowane w tym obszarze, wyjaśnia Małgorzata Domagalska, naczelnik wydziału funduszy europejskich. – Nasza propozycja przedłożona do Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, uprzednio omówiona wstępnie z Ministerstwem i CUPT-em, to modernizacja kolejnych odcinków infrastruktury tramwajowej o wartości 25,3 mln zł. Chodzi o dokończenie modernizacji głównych ciągów komunikacyjnych na połączeniu z Sosnowcem (wzdłuż linii nr 15) oraz na połączeniu z Bytomiem i Chorzowem (wzdłuż linii 7 i 20 oraz 6 i 19) – dodaje naczelnik.

W piśmie zaproponowano też dodatkowy zakup taboru za 28,2 mln zł, zwiększenie dofinansowania dla Centrum Przesiadkowego Sądowa (3,3 mln zł) ze względu na konieczność realizacji robót dodatkowych. Pozostałe środki (4,5 mln zł) prezekazane miałyby być na doposażenie Tramwajów Śląskich.

O dofinansowanie budowy linii tramwajowej, Katowice będą się starać w perspektywie finansowej 2021-2027. Niemniej, władze miasta podkreślają, że linia będzie realizowana bez względu na finansowanie zewnętrzne i w możliwie szybkim tempie .

źródło: UM Katowice

Autor: Adam Grabałowski


0%
Skip to content