play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

Śląsk

Katowice zbadały jak parkuje się w mieście. Oto wyniki…

today8 kwietnia 2020

Background

To było największe w historii Katowic badanie parkowania w Śródmieściu. Wyniki wskazują m.in. że ponad połowa pojazdów pozostawianych w miejscach zarządzanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM) pochodziła spoza Katowic.

Statystycznie aż 57% pojazdów parkujących na parkingach zarządzanych przez MZUIM w analizowanym obszarze pochodzi spoza Katowic. Wskaźnik rotacji pojazdów w Strefie Kultury (1,77) pokazuje, że wiele osób pozostawia tam samochód na cały dzień. 47% pojazdów parkuje w analizowanym obszarze na 3 godziny lub dłużej, z czego samochody spoza Katowic stanowią 61,3%

Opracowanie „Badania i analizy parkowania na obszarze strefy śródmiejskiej miasta Katowice oraz analiza porównawcza ze strefami płatnego parkowania w dużych miastach w Polsce” zostało zamówione przez Miasto Katowice we wrześniu 2019 r. Jego wykonawcą jest poznańska spółka Stadtraum Polska.

– Jesienią 2018 roku obiecałem mieszkańcom zmianę polityki parkingowej. Zobowiązałem się do wprowadzenia podwyżek cen w Strefie Płatnego Parkowania przy jednoczesnym zapewnieniu zniżek dla mieszkańców Katowic, którzy odprowadzają tutaj podatki. Sytuacja Katowic pod względem parkowania jest szczególna, podkreśla prezydent miasta, Marcin Krupa. I dodaje: – To właśnie u nas swoją siedzibę ma wiele instytucji, uczelni wyższych czy też firm, w których pracują osoby z całej metropolii. Codziennie do Katowic przyjeżdża 120 tys. osób do pracy – z czego wielu samochodami. Aby naszą politykę parkingową dopasować do potrzeb mieszkańców, a jednocześnie wpisać ją w nasze inne działania w obszarze budowania transportu zrównoważonego poleciłem wykonanie kompleksowych badań parkowania, mówi prezydent Krupa.

Badania parkowania przeprowadzone zostały w październiku 2019 r. Miesiąc wybrano jako reprezentatywny – m.in. ze względu na powrót studentów na uczelnie po przerwie wakacyjnej. Wykonywano je w dni powszednie, w godzinach od 6.00 do 20.00. Obejmowały Śródmieście Katowic – ograniczony od północy ulicami Oblatów i Katowicką, od wschodu ulicami Dobrowolskiego, Roździeńskiego, Bogucicką, 1 Maja i Murckowską, od południa autostradą A4, zaś od zachodu linią kolejową nr 139 oraz ulicami Goeppert-Mayer, Grundmanna i Stęślickiego. Do obszaru badań włączony został także teren w rejonie ulic Ceglanej i Wita Stwosza, który od listopada, a więc po badaniu, został włączony do Strefy Płatnego Parkowania.

Metoda badań polegała na automatycznym sczytywaniu co godzinę numerów rejestracyjnych zaparkowanych pojazdów, natomiast analizy przeprowadzone zostały z podziałem na pojazdy z rejestracją SK (tj. z Katowic) i nie SK (spoza Katowic). Obszar badań podzielony został na 41 rejonów, które następnie były agregowane na 12 podgrup, a te z kolei na 4 grupy rejonów, podkreśla Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

Zakres badań obejmował przede wszystkim ustalenie całkowitej liczby miejsc parkingowych i określenie wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej, rozumianego jako stosunek liczby miejsc zajętych przez parkujące w danym okresie pojazdy do całkowitej liczby miejsc parkingowych w analizowanym rejonie. Ponadto w badaniu zweryfikowano średnią długość parkowania jednego pojazdu, wskaźnik rotacji (średnia liczba pojazdów, które w danym okresie korzystają z jednego stanowiska postojowego), a także zweryfikowano poziom tzw. akumulacji czyli liczby pojazdów parkujących równocześnie w danym rejonie.

WYNIKI BADAŃ
Łączna pojemność parkingów w obszarze opracowania to 27  698 miejsc – z czego 43% to pojemność parkingów zarządzanych przez MZUIM. Oznacza to, że Miasto Katowice może prowadzić politykę parkingową dla blisko 12 tys. miejsc postojowych. Pozostałe 57% miejsc nie jest w zarządzie MZUIM.

W przypadku wskaźnika akumulacji dla parkingów zarządzanych przez MZUIM średnia ilość pojazdów parkujących w obszarze badań w okresie pomiarowym wyniosła ogółem 30  908, z czego samochody z Katowic stanowiły tylko 43%, a 57% spoza miasta. Najwięcej pojazdów parkowało od 12.00 do 13.00 (13 224) pojazdy, co stanowi ok. 111 % pojemności parkingów. Tym samym 11% pojazdów parkuje w miejscach niedozwolonych. W tym przedziale czasowym aż 64% zaparkowanych pojazdów posiadało rejestrację spoza Katowic.

Na parkingach zarządzanych przez MZUIM wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej wyniósł 87,8%. Jak czytamy w opracowaniu, parametr ten był mocno zróżnicowany w ramach poszczególnych rejonów. W przypadku podgrupy obejmującej część os. Paderewskiego na wschód od ul. Granicznej wyniósł 110%, Koszutki – 107% , a nas obszarze ul. Ceglanej i Witosa na południe od autostrady A4 – 41%.

Średni czas parkowania: na miejscach zarządzanych przez MZUIM, 47% kierowców zostawiało auta na 3 godziny i dłużej, z czego 38,7% stanowiły pojazdy z Katowic, a 61,3% spoza miasta. Pochodną czasu parkowania jest wskaźnik rotacji miejsc parkingowych na miejscach zarządzanych przez MZUIM, który wyniósł 2,59 pojazdu na miejsce parkingowe. Największą rotację zidentyfikowano na Koszutce (ponad 5 pojazdów/h), a najmniejszą dla obszarów ul. Ceglanej i Witosa na południe od autostrady A4.

W Strefie Kultury znajduje się 621 miejsc parkingowych, a wskaźnik rotacji parkowania dla tego obszaru wynosi tylko 1,77. To jasno pokazuje, że wiele osób wykorzystuje to miejsce jako darmowy, całodzienny parking, wykorzystywany przy dojeżdżaniu do pracy. Największa ilość jednocześnie zaparkowanych pojazdów występuje od 15.00 do 16.00 i wynosi 895 pojazdy, co stanowi ok. 144 % pojemności parkingów, zatem ok. 44% pojazdów parkuje w miejscach niedozwolonych. – We wskazanym okresie aż 84% zaparkowanych pojazdów posiadało rejestrację spoza Katowic, podkreśla naczelnik Bogusław Lowak.

 

Pomimo wielokrotnych kontroli Straży Miejskiej oraz apeli o parkowanie w miejscach wyznaczonych, Strefa Kultury notorycznie jest rozjeżdżana przez nielegalnie parkujące pojazdy. Dlatego w ub.roku władze Katowic zapowiedziały, że obszar ten zostanie objęty płatnym parkowaniem. Powstanie tam również parking wielopoziomowy, niezbędny do obsługi dużych wydarzeń odbywających się w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

WNIOSKI I ZALECENIA
Wykonawca badania przedstawił pakiet zaleceń dla Miasta Katowice, których celem ma być m.in. zmniejszenie deficytu wolnych miejsc parkingowych, zwiększenie rotacji parkingowej, zmiana środka lokomocji części mieszkańców na rower i komunikację zbiorową. Do najważniejszych zaleceń można zaliczyć: wprowadzenie płatności mobilnych oraz płatności kartą, ograniczenie długości czasu parkowania poprzez podniesienie cen w Strefie Płatnego Parkowania przy jednoczesnym zapewnieniu preferencji w tej kwestii dla mieszkańców oraz przedsiębiorców.

źródło/foto: UM Katowice

Autor: Adam Grabałowski


0%
Skip to content