play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

  • cover play_arrow

    Nowy Ład. Problemy z realizacją inwestycji Andrzej Zazgórnik

Śląsk

Kolej Metropolitalna – kolejny etap. Ogłoszono przetarg na studium wykonalności

today19 lutego 2020

Background

„Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej”, to dokument określający, które propozycje rozwiązań w koncepcji Kolei Metropolitalnej są możliwe do realizacji i w jakim zakresie. Właśnie ogłoszono przetarg na przygotowanie tego opracowania.

– Mamy potencjał, aby projekt Kolei Metropolitalnej doprowadzić do końca. Naszym atutem jest infrastruktura kolejowa, która czeka na dostosowanie do potrzeb naszego modelu transportu, mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Jak dodaje przedstawiciel władz Metropolii: – Sprzyjają nam także trendy w rozwoju miast. To nacisk na konieczność rozbudowy transportu publicznego, który na zatłoczonych drogach coraz skuteczniej konkuruje z samochodem prywatnym oraz jest bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego emitując mniej zanieczyszczeń. Chcemy skłonić jak najwięcej mieszkańców Metropolii do rezygnacji z indywidualnego samochodu na rzecz autobusu, tramwaju czy pociągu. Warunkiem do dokonania takiego wyboru jest nowoczesny transport publiczny. Metropolia zmierza konsekwentnie w tym kierunku, tłumaczy G.Kwitek.

 

 

„Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej” to opracowanie, które jest kolejnym etapem budowy Kolei Metropolitalnej. Ma określić, które z rozwiązań zaproponowanych w „Koncepcji Kolei metropolitalnej” są możliwe do realizacji oraz w jakim zakresie.
Koncepcja Kolei Metropolitalnej to podstawowy dokument opracowany dla Metropolii przez naukowców Politechniki Śląskiej. Zawiera cztery warianty – od podstawowego do najbardziej rozwiniętego. Realizacja całego przedsięwzięcia ma potrwać prawie 20 lat.

Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności to złożony i skomplikowany proces. Ma potrwać ok. 4 lat i obejmować dwa rodzaje koncepcji rozwoju. Pierwsza z nich tzw. „koncepcja krótkoterminowa” dotyczy budowy nowych przystanków i zmiany lokalizacji istniejących. Ma odpowiadać na kwestie integracji z transportem zbiorowym i indywidualnym poprzez „zgranie” rozkładów jazdy, uwzględnienie stacji przesiadkowych oraz parkingów dla samochodów. Ma także zawierać odpowiedzi dotyczące zapotrzebowania na tabor oraz lokalizacji i wielkości zapleczy technicznych Kolei Metropolitalnych. Działania na tym obszarze mają być określone do 2025 r.

„Koncepcja docelowa” to prognoza ruchu osób, propozycja oferty przewozowej wraz z propozycją rozkładu jazdy pociągów oraz analiza zapotrzebowania na tabor. Ma wskazywać także lokalizację i wielkość obiektów zaplecza technicznego Kolei Metropolitalnej.

Wykonawca ma przygotować także plan inwestycji wraz z koncepcją układów torowych, zaproponować model integracji z transportem zbiorowym i indywidualnym. Jego zadaniem będzie też analiza różnych modeli własności operatora Kolei Metropolitalnych – własna spółka GZM, czy też zewnętrzna. Studium ma zawierać rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania taboru, odpowiedzieć na kwestie związane z jego serwisowaniem oraz utrzymaniem zaplecza technicznego. Dokument ma też zawierać analizy dotyczące finansowania.
Podczas prac nad Studium wykonawca musi także wziąć pod uwagę realizowane i planowane inwestycje kolejowe przez spółkę PKP PLK, a także plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Po wykonaniu Wstępnego Studium Wykonalności konieczne będzie przygotowanie kolejnych dokumentów obejmujących poszczególne odcinki zarekomendowane do realizacji. Termin składania ofert mija 20 marca.

Jak ma wyglądać sieć kolejowa?
Budowa Kolei Metropolitalnej od początku funkcjonowania GZM, która powstała dwa lata temu, jest priorytetem. W tym czasie powstała jej koncepcja, wypracowana przez naukowców z Politechniki Śląskiej. Opracowano również propozycje zmian i uzupełnień zgłoszonych podczas konsultacji.

Jak wyglądałaby sieć kolejowa, gdy za 20 lat przy pozytywnym rozwoju inwestycji zrealizuje się najbardziej rozwinięty wariant? To nowe tory m.in. od Pyskowic do Dąbrowy Górniczej oraz od Bierunia Nowego przez Katowice i Tarnowskie Góry do lotniska w Pyrzowicach. Powstaną dodatkowe przystanki kolejowe. Koncepcja zakłada, że będzie ich docelowo ok. 129. Najwięcej nowych lokalizacji ma być w Katowicach, m.in. przy Politechnice Śląskiej i na osiedlu Witosa. Trzy przystanki są planowane w Sosnowcu, m.in. na Środuli. Pojawią się także w Gliwicach (m.in. osiedle Kopernika) czy w Mikołowie (m.in. ul. Krakowska). Lekką koleją miejską, możaby dojechać: z Gliwic do Tychów przez Rudę Śl. i Mikołów oraz z Gliwic do Knurowa. Inwestycjom w infrastrukturę będą towarzyszyć inwestycje w tabor – elektryczne zespoły trakcyjne i pociągi lekkiej kolei miejskiej. Wg szacunków ekspertów z Politechniki Śląskiej do obsługi przyszłego systemu należy pozyskać łącznie ponad 80 pociągów.

Obecnie realizowany jest podstawowy wariant rozwoju Kolei Metropolitalnej. W 2019 r. GZM dofinansowała uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych, tak aby zwiększyć ich częstotliwość na podstawowych, najbardziej obciążonych ruchem ciągach kolejowych. W 2019 r. przeznaczono 1,2 mln zł na uruchomienie 15 połączeń kolejowych. W nowym rozkładzie jazdy liczba tya wzrosła do 40. a przeznaczono na ten cel 6 mln zł.

W tym roku Metropolia przeznaczy 10 mln zł w ramach pomocy finansowej na realizację projektu przebudowy infrastruktury kolejowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg. Pieniądze mają być przeznaczone na realizację inwestycji w części kolejowej, związanej z budową peronów i torów. Zadanie to ma sprzyjać rozwojowi ruchu aglomeracyjnego i wpisuje się w rozwój Kolei Metropolitalnej. To pierwsza część dofinansowania. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano łącznie 26 mln zł na tę inwestycję.

W 2019 r. Metropolia podpisała z PKP PLK, zarządcą infrastruktury, list intencyjny dotyczący współpracy związanej z rozwojem transportu kolejowego. Jest tam zapis dotyczący działań mających znacząco wpłynąć na ożywienie regionu poprzez poprawę rozwiązań komunikacyjnych, zwiększenie przepustowości węzła kolejowego w Metropolii, poprawę dostępności transportu kolejowego oraz jego ścisłą integrację z pozostałymi segmentami transportu zbiorowego. Bezpośrednim celem jest vzwiększenie udziału transportu kolejowego oraz zbiorowego w obsłudze transportowej Metropolii.

źródło: GZM

Autor: Adam Grabałowski


0%
Skip to content