play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

Polska

Piekary Śląskie: Dofinansowanie OZE. Ostatnie dni na złożenie wniosków

today2 lipca 2020

Background

Piekary Śląskie: Dofinansowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. To już ostatnie dni na złożenie wniosków. Projekt dotyczy kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza dla mieszkańców dodatkowy nabór uzupełniający do projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” z terminem składania dokumentów od 03.07.2020 r. do 06.07.2020 r. do godziny 16:00. Wniosków nie należy wysyłać pocztą. 

Piekary Śląskie: Dofinansowanie OZE. Ostatnie dni na złożenie wniosków. Nabór prowadzony będzie na montaż następujących urządzeń:

-Kolektory słoneczne – przewidywana liczba miejsc: 22

-Kotły na biomasę – przewidywana liczba miejsc: 5

Komplet składanych dokumentów aplikacyjnych powinien zostać:

-spięty w jeden pakiet,

-opatrzony podpisem właściciela / współwłaścicieli / pełnomocnika uczestników,

-złożony wyłącznie w Punkcie Informowania Mieszkańców, ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92, Piekary Śląskie.

Decyduje data wypływu do Urzędu Miasta.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92 oraz Bytomskiej 84. w przypadku większego zainteresowania mieszkańców o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowało losowanie.

Na kompletny wniosek składa się:

-deklaracja uczestnictwa

-ankieta z zakresu wybranej technologii, spięte w jeden pakiet.

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Na co finansowanie i jakie korzyści?

Dotację będzie można uzyskać na dofinansowanie kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę (pellet) zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych na terenie Piekar Śląskich. Kolektory słoneczne służą do podgrzewania wody użytkowej. Kotły na biomasę to z kolei rozwiązanie z zakresu technologii grzewczych.

Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać w ramach programu “Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” to aż 12 122 zł w przypadku kotłów na biomasę oraz 7 671 zł w przypadku kolektorów słonecznych.

Dla kogo?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów mieszkalnych na terenie Piekar Śląskich (wyłączone zostały budynki w których jest prowadzona działalność gospodarcza), oddanych do użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

W ramach projektu “Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. Piekary Śląskie otrzymały dofinansowanie w wysokości 4 116 486,25 zł. Wartość całego zadania to 5 275 336,50 zł. Dofinansowanie odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii.

 

fo.pixabay.com

Autor: Anna Jurzyca


0%
Skip to content