play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

Zagłębie

Prawdopodobnie uczniowie wrócą do szkół 2 tyg później niż planowano

today25 sierpnia 2020

Background

Jest rekomendacja by rozpoczęcie roku szkolnego i tradycyjne zajęcia zaczęły się od połowy września. To wspólne stanowisko Prezydenta Sosnowca, dyrektorów szkół i przedstawiciela sanepidu. Propozycja takiego rozwiązania to reakcja na zapowiadany z końcem wakacji  wzrost przypadków koronawirusa.

Powrót z wakacji może zaowocować gwałtownym wzrostem zachorowań. Często takich „nieświadomych”. Okres dwóch tygodni może nas przed tym w dużej mierze ochronić. Można pomóc zapobiec takiej sytuacji.

Mówi rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy. List z rekomendacją późniejszego rozpoczęcia tradycyjnych zajęć trafił dziś do dyrektorów sosnowieckich szkół:

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego coraz bliżej. Przez ostatnie dni, w gronie ekspertów, rozmawialiśmy na ten temat i przygotowaliśmy dla Państwa rekomendacje. O sposobie organizacji zajęć szkolnych decyduje dyrektor placówki oświatowej. Mając na względzie, przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników oświaty, organ prowadzący proponuje rozważyć możliwość przeniesienia rozpoczęcia zajęć stacjonarnych na późniejszy termin np. 14.09.2020 r. Zgodnie ze stanowiskami polskich naukowców m.in.: z Instytutu Biologii Doświadczalnej UW, Polskiej Akademii Nauk, a także Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, powrót uczniów do szkół od 01.09.2020 r. może zaowocować gwałtownym wzrostem liczby zachorowań. Czternastodniowy okres „kwarantanny domowej” może zapobiec rozwijaniu się zakażeń wirusem COVID – 19 i tworzeniu się jego ognisk na terenie szkół.

W przypadku podjęcia przez dyrektora placówki decyzji o zmianie formy nauczania z tradycyjnej na mieszaną lub zdalną, koniecznym jest zwrócenie się o zgodę do organu prowadzącego oraz o opinię do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W tym miejscu informuję, że organ prowadzący przychyli się do każdego takiego wniosku złożonego przez dyrektora sosnowieckiej placówki oświatowej.

Ostateczną informację o podjętych działaniach i decyzjach należy przesłać do Wydziału Edukacji do godziny 12.00 w środę 26 sierpnia br. Komunikat w sprawie sposobu nauczania znajdzie się na stronie internetowej każdej z placówek oraz na stronie miasta.

Ponadto przypominamy Państwu o konieczności umieszczenia, w miejscach ogólnodostępnych, wszelkich informacji związanych z organizacją roku szkolnego, w celu zapoznania z nimi rodziców/prawnych opiekunów.

W tym wymagającym i niezwykłym czasie przekazuję wyrazy szacunku oraz życzenia zdrowia i wytrwałości.

Poniżej przesyłam wypracowane przez Zespół rekomendacje dla dyrektorów sosnowieckich placówek oświatowych w przypadku podjęcia decyzji o nauczaniu stacjonarnym:

1. Do szkoły zostanie wpuszczone dziecko/uczeń, rodzic/opiekun prawny, pracownik bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych i którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Pracownicy placówki będą zobligowani przed rozpoczęciem pracy do poddania się pomiarowi temperatury ciała bezdotykowym termometrem.

2. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko do placówki przekazuje je wskazanemu pracownikowi w wyznaczonym do tego miejscu, określonym przez dyrektora placówki. Unikamy przebywania w placówce osób trzecich bez uzasadnionego powodu.

3. Wskazana jest osłona nosa i ust w częściach wspólnych: korytarz, szatnia, stołówka. Uczniowie/dzieci winni posiadać własną maseczkę/przyłbicę, itp.

4. Ograniczenie do minimum przemieszczania się uczniów/dzieci pomiędzy salami.

5. Obliguje się rodzica/prawnego opiekuna do udostępnienia danych kontaktowych umożliwiających natychmiastową komunikację.

6. Placówki w miarę potrzeb dostosowują liczbę przerw obiadowych lub ich długość do ilości wydawanych posiłków.

7. Zawiesza się organizowanie uroczystości szkolnych/przedszkolnych, wycieczek, pikników plenerowych, natomiast forma organizacji rozpoczęcia roku szkolnego, narad z pracownikami i zebrań z rodzicami pozostaje w decyzji dyrektora placówki.

8. Placówka w miarę możliwości uruchamia minimum dwa wejścia do szkoły/przedszkola, by ograniczyć gromadzenie się uczniów/dzieci.

9. Umożliwia się wydłużenie godzin pracy szkoły, w celu ograniczenia ilości uczniów przebywających w przestrzeni wspólnej w jednym czasie.

10. Zajęcia świetlicowe będą organizowane wyłącznie dla dzieci zakwalifikowanych zgodnie z obowiązującymi w danej placówce procedurami i regulaminami.

Jednocześnie miasto deklaruje swoją pomoc przy organizacji zajęć bez względu na decyzję o sposobie realizacji zajęć w szkołach.

My jako samorząd oczywiście pomożemy dyrektorowi szkoły na ile będziemy mogli. Niezależnie o tego jaką decyzję podejmie. Czy stwierdzi, że uczniowie pierwsze dwa tygodnie uczniowie pracują zdalnie czy od razu wracają do szkół. Niezależnie od decyzji, my ją uszanujemy.

Dodaje Rafał Łysy. Miasto czeka teraz na odpowiedź ze strony szkół. Jutro do południa powinny pojawić się deklaracje dyrektorów. Informacje o sposobie prowadzenia lekcji w każdej z placówek mają być opublikowane zarówno na stronie poszczególnych szkół jak i Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Źródło: UM Sosnowiec

Autor: Marta Mosiołek


0%
Skip to content