play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

Śląsk

Program dla Śląska nie jest realizowany. Regionalna Solidarność alarmuje

today11 lutego 2020

Background

Mimo licznych deklaracji ze strony rządu, większość kluczowych projektów zawartych w „Programie dla Śląska” nie weszła nawet we wstępną fazę realizacji. Największa w kraju regionalna struktura związku wezwała rząd do podjęcia pilnych działań, podkreślając, że cierpliwość mieszkańców się kończy.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” przyjął stanowisko skierowane do premiera Mateusza Morawieckiego. W stanowisku bardzo krytycznie oceniono tempo realizacji inwestycji zapisanych w rządowym „Programie dla Śląska” (PdŚ).

– Nie ruszył żaden z projektów, dotyczących nowoczesnych technologii, m.in. w energetyce. Praktycznie w miejscu stoi program rewitalizacji bloków energetycznych. Nic się dzieje, jeśli chodzi o realizację projektów kogeneracyjnych. Odbudowa przemysłu w naszym regionie pozostaje w sferze haseł, nie wspominając już o budowie na Śląsku gospodarki 2.0, mówi Dominik Kolorz, przewodniczący regionalnej „Solidarności”.

Przedstawiciele władz związku w regionie wskazali, że jedyne projekty zapisane w PdŚ, które są wdrażane, to część inwestycji infrastrukturalnych, zastrzegając jednocześnie, że dzieje się tak najprawdopodobniej tylko dlatego, że ich realizację przewidują inne rządowe dokumenty i resortowe strategie.

Śląsko-Dąbrowska „Solidarność” zaznaczyła również, że spółki Skarbu Państwa i inne jednostki, które miały uczestniczyć we wdrażaniu inicjatyw zawartych w „Programie dla Śląska”, nie podejmują w tym zakresie żadnej aktywności. W opublikowanym stanowisku, związkowcy wezwali rząd Mateusza Morawieckiego do podjęcia pilnych działań na rzecz realizacji inwestycji zapisanych w „Programie dla Śląska”, zapowiadając radykalne działania, jeśli tak się nie stanie. Jak czytamy w dokumencie: „Mieszkańcy naszego regionu są ludźmi cierpliwymi, ale ich cierpliwość ma granice, a gdy poczują się oszukani, potrafią sięgnąć po radykalne środki, aby przypomnieć, że dotrzymywanie słowa, dotrzymywanie umów jest zasadą, której w tym regionie Polski przestrzega się i o jej przestrzeganie dba szczególnie”.

Przyjęty w grudniu 2017 r. rządowy „Program dla Śląska” to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwanej potocznie „Planem Morawieckiego”. Dokument opracowany przez resort rozwoju przy współudziale Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach zawiera przeszło 70 projektów inwestycyjnych o wartości co najmniej 40 mld zł. Bazą dla programu było „Porozumienie na rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego”. Dokument ten został opracowany pod auspicjami WRDS w Katowicach i przedstawiony rządowi w formie rekomendacji we wrześniu 2016 r. Inicjatorem porozumienia była Śląsko-Dąbrowska „Solidarność”.

„Program dla Śląska” zawiera zarówno inwestycje infrastrukturalne obejmujące nowe drogi, linie kolejowe oraz rozwój żeglugi śródlądowej, jak też innowacyjne przedsięwzięcia, mające na celu budowę w woj. śląskim nowych gałęzi przemysłu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych poprzez tworzenie na ich obszarze przedsiębiorstw. Jednocześnie PdŚ zakłada inwestycje w najsilniejsze sektory gospodarki na Śląsku, czyli m.in. w energetykę, górnictwo i przemysł hutniczy.

źródło: Śląsko-Dąbrowska Solidarność

Autor: Adam Grabałowski


0%
Skip to content