play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

Śląsk

Śląskie: Koniec roku szkolnego. Ponad 40 tysięcy uczniów odbierze po raz pierwszy świadectwa

today25 czerwca 2021

Dziś rok szkolny 2020/2021 kończy ok. 520 tys. uczniów i słuchaczy szkół różnych typów oraz ponad 160 tys. przedszkolaków. Ok. 28 tys. uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników skończyło szkołę w kwietniu. Ponad 40 tys. uczniów klas ósmych kończy szkołę podstawową, natomiast swoje pierwsze świadectwa szkolne odbierze ponad 42 tys. pierwszoklasistów. Uczniowie i słuchacze zdobywali wiedzę w 2830 szkołach różnych typów, a najmłodsi w wieku od 3 do 6 lat korzystali z opieki i nauki w ponad 1600 przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. W woj. śląskim funkcjonuje również prawie 1000 różnego rodzaju placówek, w których uczniowie mogą rozwijać zainteresowania, a dorośli – zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Funkcjonuje również grupa placówek przeznaczona dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Natomiast w 125 poradniach psychologiczno – pedagogicznych na wsparcie mogli liczyć uczniowie i rodzice.

Organizacja nauczania. Nauka stacjonarna, zdalna i tzw. hybrydowa

We wrześniu uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarnie. Jednak sytuacja epidemiczna sprawiła, że przez większość czasu uczyli się zdalnie. Na początku roku szkolnego były to pojedyncze przedszkola i szkoły, w których zajęcia zawieszał dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii inspekcji sanitarnej, zgody organu prowadzącego i zawiadomieniu Śląskiego Kuratora Oświaty, natomiast od 19 października Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem zawiesił zajęcia w szkołach ponadpodstawowych, szkołach podstawowych dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego znajdujących się w strefach czerwonych i żółtych, przy czym w szkołach znajdujących się w strefie czerwonej wszystkie zajęcia odbywały się zdalnie, natomiast w strefie żółtej wprowadzono tzw. tryb hybrydowy polegający na częściowym ograniczeniu zajęć: co najmniej 50% uczniów danej szkoły realizowało te zajęcia w szkole, placówce lub centrum a nie więcej niż 50% uczniów realizowało zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Niestety, szybko pogarszająca się sytuacja epidemiczna spowodowała, że od 24 października w całym kraju całkowicie zawieszono zajęcia we wszystkich szkołach, z wyłączeniem klas I-III w szkołach podstawowych. Najmłodsi – klasy I-III – uczyli się stacjonarnie do 8 listopada, po czym od 9 listopada i oni rozpoczęli naukę zdalną. Do nauki stacjonarnej w szkole najmłodsi – klasy I-III – powrócili dopiero po feriach zimowych, które w tym roku odbywały się w jednym terminie dla całego kraju.

Uczniowie klas. I-III z woj. śląskiego uczyli się stacjonarnie do 22 marca. Od 29 marca do 18 kwietnia zawieszono zajęcia również w przedszkolach. Stopniowy powrót do nauki stacjonarnej, zapoczątkowany 18 kwietnia powrotem dzieci do przedszkoli, był kontynuowany z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach. W 11 województwach klasy I-III uczyły się hybrydowo od 26 kwietnia. Niestety, nie było wśród nich województwa śląskiego. Wszyscy uczniowie klas I-III powrócili do nauki stacjonarnej po „majówce”, ich starsi koledzy od 17 maja uczyli się w systemie hybrydowym, natomiast od 31 maja wszyscy uczniowie uczyli się stacjonarnie.

Stopniowo przywracano również możliwość kształcenia stacjonarnego w wybranych obszarach, np. praktycznej nauki zawodu, zajęć rewalidacyjnych w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, szkolenia sportowego.

W okresie całego roku szkolnego sytuacja była dynamiczna, a decyzje dostosowywane do aktualnej sytuacji epidemicznej w danym regionie kraju, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji uczniów niepełnosprawnych.

Szczególne rozwiązania

W tym roku szkolnym wprowadzono pewne wyjątki w nauce zdalnej, przede wszystkim dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku szkół specjalnych decyzję o formie nauki: zdalna czy stacjonarna pozostawiono dyrektorowi szkoły. Ponadto uczniowie z orzeczeniami uczący się w szkołach uczących zdalnie, także w ogólnodostępnych mogli uczyć się stacjonarnie na terenie swojej szkoły. Podobną możliwość stworzono również dla uczniów, którzy nie mieli w domu warunków do nauki zdalnej.

Sprzęt do nauki zdalnej

W tym roku szkolnym udało się wyeliminować lub znacząco ograniczyć niektóre problemy z nauką zdalną, przede wszystkim w zakresie wyposażenia w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Ubiegłoroczne projekty: Zdalna szkoła, Zdalna szkoła plus umożliwiły sfinansowanie zakupu sprzętu wraz z dostępem do Internetu, który był wypożyczany przez szkoły nauczycielom i uczniom. Do innych przykładowych działań należą: przeznaczenie środków na zakup sprzętu dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, przekazanie do niektórych szkół szkolnych pakietów multimedialnych  składające się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci Internetu, świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021, wsparcie finansowe do 500 zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do nauczania na odległość, realizacja projektu Lekcja Enter – świat nowej edukacji, nowa edycja programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Konkursy, olimpiady, turnieje

W okresie zawieszenia zajęć w zmienionych warunkach były realizowane również inne zadania. Odbywały się konkursy i olimpiady, egzaminy zewnętrzne, szkolenia dla nauczycieli. W tym roku szkolnym Śląski Kurator Oświaty zorganizował 12 wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych dających szczególne uprawnienia: zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty, zapewnienie przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Konkursy te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. W tegorocznej edycji wzięło udział około 35 tys. uczniów ze szkół podstawowych. Największą liczbę uczestników odnotowaliśmy w konkursie z języka angielskiego – około 9 tys. W bieżącym roku szkolnym, ze względu na stan epidemii, uczniowie przystępowali do wszystkich stopni konkursów w swoich macierzystych szkołach. Pierwszy stopień konkursów można było przeprowadzić w sposób stacjonarny lub zdalny. O formie przeprowadzenia, w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie, decydował dyrektor szkoły. Uczniowie zakwalifikowani do drugiego i trzeciego stopnia objęci w dniu przeprowadzania konkursu kwarantanną lub izolacją, na wniosek dyrektora szkoły, mieli możliwość przystąpienia do konkursu w sposób zdalny. Wydano ponad 200 zgód na pisanie drugiego bądź trzeciego stopnia w sposób zdalny. Uczniowie szkół podstawowych w bieżącym roku zdobyli 495 tytułów laureata, w tym jedna uczennica zdobyła aż 5 tytułów. Przyznano również  427 tytułów finalisty.

Organizowane były również inne konkursy, nie tylko przez Śląskiego Kuratora Oświaty, ale także przez Sejm, parlamentarzystów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Śląski Urząd Wojewódzki, szkoły, domy kultury i inne instytucje. W tym roku szkolnym, mimo warunków epidemicznych, zorganizowano 2800 konkursów.

Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2021

Organizatorzy wypoczynku z terenu województwa śląskiego według stanu na dzień 23 czerwca 2021 r. wprowadzili do bazy wypoczynku 1647 zgłoszeń wypoczynku dla 66782 uczestników, w tym :
– 706 półkolonii dla 23915 uczestników,
– 893 turnusy wypoczynku krajowego  dla 41338 uczestników
– 48 turnusów organizowanych za granicą dla 1529 uczestników – główne kierunki wyjazdów to Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Hiszpania, Litwa.

Z ogólnej liczby zgłoszeń do realizacji na terenie naszego województwa zaplanowano 952 wypoczynki  dla 33 667 uczestników ( w tym 706 półkolonii )  do tego należy doliczyć 176 wypoczynków z innych województw dla 8189 uczestników. Łącznie na terenie naszego województwa będzie funkcjonowało  (według stanu na dzień 23 czerwca br.) 1128  turnusów wypoczynku dla 41856 uczestników. W pierwszym tygodniu ferii letnich  tj. od 26 do 30 czerwca 2021 r. rozpocznie działalność 557 turnusów dla 23596 uczestników.

W analogicznym okresie ubiegłego roku organizatorzy z terenu województwa śląskiego wprowadzili do bazy wypoczynku (wg. stanu na dzień 17 czerwca 2020 r.) 576 zgłoszeń wypoczynku dla 22865 uczestników.

Na terenie woj. śląskiego zostaną także zorganizowane wypoczynki dla dzieci i młodzieży z innych rejonów Polski, do dnia 21 czerwca br. organizatorzy z innych województw zgłosili 151 turnusów wypoczynku dla 7 114 uczestników – wypoczynek ten zlokalizowany jest głownie na terenie powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego, bielskiego, zawierciańskiego, myszkowskiego.

W okresie od 26 do 30 czerwca 2021 rozpocznie działalność ogółem 549 wypoczynków dla 23 299 uczestników, w tym 371 wypoczynków będzie realizowane na terenie woj. śląskiego dla 14685 uczestników (w tym 229 półkolonii dla 8501 uczestników i 63 wypoczynki dla 2876 uczestników z innych rejonów kraju ).

Aktualnie pracownicy nadzoru pedagogicznego dokonują weryfikacji kolejnych zgłoszeń wypoczynku zapłonowego do realizacji w drugiej połowie lipca i w miesiącu sierpniu. Do chwili obecnej: zatwierdzono 980 zgłoszeń wypoczynku, na rozpatrzenie oczekuje 458 zgłoszeń, 77 zgłoszeń odesłano do korekty z uwagi na występujące nieprawidłowości związane z dokumentacją kadry, opinią Państwowej Straży Pożarnej. Systematycznie udzielane są odpowiedzi na pytania organizatorów związane ze zgłoszeniem i organizacją wypoczynku oraz wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie możliwa w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Aby ograniczać ryzyko zakażenia wśród uczestników wypoczynku oraz kadry, Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne sanitarne.

Zostały one podzielone na cztery części:
• Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas wypoczynku.
• Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku.
• Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
• Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Autor: Kamil Zatoński


0%
Skip to content