play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

Śląsk

Takiego kierunku nie ma nigdzie! Nowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

today7 lipca 2021

Background

W tegorocznej rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wprowadził do oferty unikatowy w skali kraju kierunek Gospodarka cyfrowa. Studiować go można na studiach licencjackich (I stopień) oraz magisterskich (II stopień), stacjonarnych i niestacjonarnych. Aczkolwiek na studiach licencjackich oferowany jest jako kierunek o profilu praktycznym.

Cyfryzacja gospodarek jest faktem.

Nowoczesne technologie przekształcają wszystkie obszary ludzkiej działalności, w tym sposób funkcjonowania rynku pracy. W latach 2020- 2021 sytuacja na tym rynku uległa wyraźnej zmianie. Przede wszystkim, ale nie tylko, w wyniku pandemii i wymuszonych przez nią przekształceń w organizacji pracy.

Pracodawcy zaczęli wymagać od członków kadry coraz wyższych kompetencji cyfrowych, wykorzystywanych szeroko już nie tylko w branży IT, ale również w innych sektorach. Wielu pracowników stanęło przed koniecznością pogłębienia swoich umiejętności w zakresie obsługi sprzętów i programów komputerowych, ale także nauczenia się, i to w stopniu zaawansowanym, nowych narzędzi informatyczno- komunikacyjnych.

Redefinicji uległy cechy, jakie powinien przejawiać idealny kandydat do pracy. Na znaczeniu wciąż zyskują stanowiska związane z tworzeniem aplikacji, kreowaniem wirtualnej rzeczywistości i rozwojem sztucznej inteligencji. Rośnie zapotrzebowanie na tkz. data scientists, których praca polega na pogłębionej analizie dużych zbiorów danych i sugerowaniu na ich podstawie określonych decyzji i rozwiązań. Pracodawcy szukają pracowników o wysokich kompetencjach, odpowiednio sprofilowanych, a jednocześnie wystarczająco szerokich, aby umożliwiły rozwiązywanie złożonych problemów z pogranicza różnych dziedzin. Poszukują też samodzielnych specjalistów oraz osób, które dobrze sobie radzą np. w warunkach pracy w zespołach rozproszonych.

Analiza ofert edukacyjnych szkół wyższych w kraju wykazała, że żadna z uczelni dotychczas nie proponowała jeszcze kierunku, który byłby odpowiedzią na opisane wyżej zmiany rynkowe. W ofercie kilku uczelni znajdują się jedynie studia podyplomowe (3 uczelnie) lub specjalność (1 uczelnia) o zbliżonym profilu.

Nie ma natomiast w Polsce studiów o tematyce digital economy realizowanych na poziomie I i II stopnia. Uwzględniając powyższe fakty, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podjął prace nad utworzeniem nowego kierunku pod nazwą Gospodarka cyfrowa, który jest dostępny w ofercie uczelni już w tegorocznej rekrutacji na studia.

– Koncepcja kierunku, jak i opracowany na jej podstawie program studiów, powstały w wyniku pogłębionych analiz, uwzględniających oceny i opinie wszystkich interesariuszy, czyli studentów, pracodawców i pracowników uczelni. Wzięto pod uwagę zarówno zmieniające się potrzeby rynku pracy, jak i oczekiwania młodego pokolenia – mówi dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE z Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W tym celu wykorzystano wyniki badań zrealizowanych dla Biura Strategii Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w grudniu 2020 roku w ich części dotyczącej pożądanego przez pracodawców profilu kompetencji absolwenta, potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji poszukiwanych u pracowników oraz wyniki badań na temat potencjalnych obszarów współpracy podmiotów rynkowych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

– Kierunek Gospodarka Cyfrowa jest efektem konsultacji z obecnymi studentami, nauczycielami akademickimi oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem praktyków – dodaje dr hab. Magdalena Jaciow, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Studiując na kierunku Gospodarka cyfrowa studenci rozwiną umiejętności cyfrowe, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz uniwersalne, pozwalające na pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w różnych kontekstach, niezależnych od branży (wyszukiwanie i selekcja informacji, krytyczne myślenie, przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, praca w grupie i komunikowanie).

 

 

Autor: Weronika Manowska


0%
Skip to content