play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

Wiadomości

Zima nie zatrzymała inwestycji tramwajowej w Sosnowcu

today17 lutego 2021

Background

Inaczej niż w minionych latach,  zima w tym roku mocno wpływa na postęp prac realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych, prowadzonych przez spółkę Tramwaje Śląskie  SA. Na budowie nowej linii w  Sosnowcu Zagórzu prace postępują jednak dwutorowo i  nie chodzi tu jeszcze o  układanie torowiska.

– Obecnie prace prowadzone są równocześnie w  dwóch obszarach tj.  projektowym i  wykonawczym. W  obszarze projektowy trwa etap doprecyzowania projektu budowlanego w  zakresie wszystkich projektów branżowych wraz z  wymaganymi uzgodnieniami. Jesteśmy również w  trakcie oczekiwania na decyzje administracyjne, mówi Robert Wach, dyrektor kontraktu Eurovia Polska  SA, dodając, że obszar wykonawczy obejmuje obecnie prace ziemne prowadzone głównie w  rejonie ul.  Braci Mieroszewskich.

– Mimo niesprzyjającej aury prowadzimy roboty w  zakresie obiektu inżynieryjnego – wykonaliśmy już wykop wraz z  jego zabezpieczeniem, przygotowujemy się do rozpoczęcia robót związanych z  wykonaniem płyty dennej obiektu, wylicza Arkadiusz Stolarz, kierownik robót mostowych z  firmy Nowak Mosty, odpowiadającej za budowę tunelu. Prowadzone są roboty przygotowawcze związane z  przezbrojeniem sieci teletechnicznej w  rejonie ul.  Braci Mieroszewskich.

Prace toczą się nie tylko w  tym rejonie. Roboty przy przezbrojeniu sieci teletechnicznej trwają także przy rondzie Jana Pawła II, a na odcinku równoległym do ul.  Paderewskiego kontynuowane są prace związane z  przyszłym odwodnieniem torowiska, rozebrano budynek gospodarczy kolidujący z  inwestycją.

Najwięcej dzieje się w  miejscu, gdzie linia tramwajowa krzyżuje się z  ul.  Braci Mieroszewskich. Mieszkańcy pytają jak będzie wyglądał szykowany tam tunel . Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie wyjaśnia, że będzie miał przekrój prostokąta – jego długość wyniesie ok. 41  m, a  szerokość 18  m. Cały obiekt inżynieryjny będzie pełnił rolę węzła przesiadkowego – w  tunelu znajdą się docelowo dwa perony przystanków tramwajowych, a  przystanki autobusowe zlokalizowane zostaną powyżej – na poziomie jezdni ul.  Braci Mieroszewskich. Obiekt wyposażony będzie w  dwie niezależne windy osobowe, pozwalające na komunikację pieszych pomiędzy przystankami tramwajowymi a  autobusowymi.

Prace przy budowie tunelu wpływają na organizację ruchu samochodowego. Obowiązująca obecnie czasowa organizacja ruchu na ul.  Braci Mieroszewskich utrzymana będzie jeszcze co najmniej przez 7  miesięcy, po czym planowane jest przełożenie ruchu kołowego i  pieszego na jezdnię nowego układu drogowego (od strony supermarketu). Zmiana nastąpi po wybudowaniu pierwszego segmentu tunelu i  przebudowie układu drogowego. W  następnej kolejności rozpocznie się realizacja drugiej połowy obiektu.

– Nadal roboty będą prowadzone jak dotąd, przy zachowaniu pełnej przejezdności w  obu kierunkach z  jednym pasem ruchu. Taka zasada organizacji ruchu będzie utrzymana do czasu wybudowania całości obiektu, a  planujemy, że będzie to koniec kwietnia 2022 roku – wyjaśnia Robert Wach.

Inwestycja pn.  „Budowa linii tramwajowej w  dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła  II w  Sosnowcu” jest jednym z  zadań „Zintegrowanego Projektu modernizacji i  rozwoju infrastruktury tramwajowej w  Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z  zakupem taboru tramwajowego – etap  I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze  środków Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko. Wartość zadania wynosi niespełna 88,6  mln  zł netto, a  całość ma być gotowa za 2 lata.

źródło/foto: Tramwaje Śląskie SA

Autor: Adam Grabałowski


0%
Skip to content