Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Co warto wiedzieć o Centrum Obsługi Pasażera Kolei Śląskich?

Autor: w dniu 2023-03-21

Centrum Obsługi Pasażera znajduje się w hali głównej dworca w Katowicach. Dworzec zlokalizowany jest w centrum miasta, przy Galerii Katowickiej, niedaleko Urzędu Miejskiego oraz Poczty Głównej.
Jeśli chodzi o dostępność Dworca Katowice to: do budynku prowadzi 6 wejść od ul. Młyńskiej, ul. Słowackiego, Pl. Szewczyka, Galerii Katowickiej, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej, ul. Kordeckiego. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku znajduje się winda. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Centrum Obsługi Pasażera Kolei Śląskich dostosowane do specjalnych potrzeb

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille'a oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Można także skorzystać z pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, w tym usługi tłumacza języka migowego. W budynku Dworca znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz toaleta z przewijakiem, które czynne są całodobowo. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz toaleta z przewijakiem czynne są całodobowo. Do budynku Dworca prowadzi ciąg pieszy, o zgodnej z przepisami szerokości, wykonany z kostki brukowej betonowej. Budynek oznaczony jest w widoczny i czytelny sposób. W odległości ok. 50 m od wejścia do budynku dworca wyznaczono przejście dla pieszych. Na przejściu nie zastosowano sygnalizacji świetlnej, pojawiają się jednak pola ostrzegawcze dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz obniżenia krawężników do 2 cm. Droga dojścia do budynku jest odpowiedniej szerokości, która pozwala na swobodne poruszanie się np. osobom na wózkach.

Centrum Obsługi Pasażera Kolei Śląskich to miejsce, gdzie Podróżni mogą kupić bilet, zasięgnąć informacji m.in. na temat rozkładu jazdy pociągów czy taryfy przewozowej lub po prostu zmęczeni podróżni znajdą wygodne miejsce, by odetchnąć.

COP jest miejscem obsługi i odprawy Podróżnych, w którym w miłej i komfortowej atmosferze Pasażerowie mają możliwość:
• nabycia biletów na pociągi Kolei Śląskich,
• uzyskania informacji o rozkładzie jazdy i cenach biletów na pociągi Kolei Śląskich,
• zgłoszenia przejazdu osoby ze szczególnymi potrzebami,
• złożenia wniosku na przejazd grupy,
• złożenia skargi i reklamacji,
• otrzymania do wglądu aktualnych przepisów przewozowych i taryfowych, obowiązujących w Kolejach Śląskich,
• zakupu gadżetów.

Infrastruktura dostosowana do potrzeb podróżnych

Od strefy wejścia prowadzą oznaczenia fakturowe, ścieżki naprowadzające dla osób niepełnosprawnością wzroku z polami uwagi, które stanowią ważny element bezpieczeństwa ruchu niewidomych i niedowidzących. Wypukłe linie wzdłużne są wyraźnie wyczuwalne pod stopami i czytelne dla dotknięć białą laską oraz dobrze widoczne dla osób niedowidzących. Linie naprowadzające są zastosowane w newralgicznych punktach przestrzeni publicznej budynku dworca. Parking z dostosowanym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością znajduje się od strony Placu Andrzeja. Miejsce parkingowe nie jest ograniczone krawężnikami utrudniającymi wysiadanie z samochodu. Drzwi do budynku są automatycznie otwierane – tym samym zgodne ze standardami. Drzwi wejściowe wyposażone są w elementy szklane – odpowiednio skontrastowane. Drogi i wyjścia pożarowe w budynku są wyraźnie oznakowane, obiekt jest wyposażony w system alarmowy.

COP zaprojektowane z myślą o specjalnych potrzebach podróżnych

Centrum Obsługi Pasażera jest w pełni dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. COP nie tylko spełnia wymogi dostępności w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami. Priorytetem Kolei Śląskich jest zapewnienie sprawnej, komfortowej obsługi wszystkich Podróżnych, dlatego zarówno COP, jak również pracownicy Kolei Śląskich są w pełni przygotowani do obsługi osób:
• na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
• niewidomych i słabowidzących;
• G/głuchych i słabosłyszących;
• głuchoniewidomych;
• z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
• starszych i osłabionych chorobami;
• kobiet w ciąży;
• z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
• mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
• nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
• z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, rowerem.

Dla tych wszystkich grup Koleje Śląskie adresują rozwiązania gwarantujące sprawną, profesjonalną i komfortową obsługę w COP. Do COP prowadzą szklane drzwi, które posiadają elementy zmatowione umiejscowione przez ich środek. Na drzwiach zamieszczone są piktogramy informujące o świadczonych usługach i udogodnieniach. Drzwi otwierają się automatycznie. Aranżacja przestrzeni, szerokość pomieszczenia i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód.

W COP lada jest umiejscowiona na dwóch poziomach (110 cm, oraz 75 cm), pod blatem obniżonej części lady jest przestrzeń umożliwiająca podjechanie do kasy przodem wózka na całej swojej długości o głębokości 43 cm. Dla podróżnych posługujących się językiem migowym KŚ udostępnia bezpłatną usługę tłumacza języka migowego online.
Za pośrednictwem tłumacza PJM możliwe jest połączenie z:
1) infolinią pasażerską,
2) koordynatorem ds. dostępności,
3) sekretariatem Kolei Śląskich.

Usługa dostępna jest również we wszystkich kasach biletowych, Centrum Obsługi Pasażera oraz na pokładzie pojazdów KŚ. Centrum Obsługi Pasażera oraz część kas biletowych wyposażone są w stacjonarne pętle indukcyjne.
O kolejności obsługi decyduje pracownik kasy, który powinien zaprosić osobę uprawnioną do obsługi poza kolejnością. W przypadku, gdy pracownik kasy nie zauważy lub nie zaprosi osoby ze szczególnymi potrzebami do obsługi poza kolejnością, osoba uprawniona powinna podejść do pracownika i zgłosić potrzebę obsługi poza kolejnością.

Zapewnienie dostępności Centrum Obsługi Pasażera jest jednym z priorytetowych działań Planu działania Kolei Śląskich na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2024 w ramach projektu Koleje Śląskie dla dostępności.

Materiał powstał we współpracy z partnerem.