Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Skarby Metropolii

SKARBY METROPOLII


Wspólnie odkrywajmy piękno naszej metropolii, zwiedzajmy zamki, pałace, zabytki techniki, podziwiajmy rynki i ratusze, odpoczywajmy przy tężniach oraz w parkach i lasach.

Na pewno jest wiele miejsc, w których jeszcze nie byliście, dlatego skorzystajmy z naszych wspólnych rekomendacji. To Wy w głosowaniu na naszym profilu w serwisie Facebook wybieracie Skarby Metropolii, którymi warto się pochwalić i pokazać je innym.Regulamin plebiscytu

1. Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin określa ogólne zasady udziału w Plebiscytach Radia Piekary.
1.2 Organizatorem plebiscytów jest Miejski Dom Kultury- Radio Piekary z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 73, NIP: 653 00 12 209 zwany dalej ,,Organizatorem”.
1.3 Uczestnikiem Plebiscytów Radia Piekary może być każdy, kto dysponuje własnym profilem w serwisie Facebook.
1.4 Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prowadzenia Plebiscytów Radia Piekary i określa ich warunki.
1.5 Uczestnik przystępując do Plebiscytu Radia Piekary powinien zapoznać si z treścią Regulaminu.
2. Zasady Konkursu
2.1 Plebiscyty Radia Piekary mają charakter otwarty
2.2 Plebiscyty Radia Piekary organizowane są na profilu Radia Piekary w serwisie Facebook
2.3 Kandydatury do Plebiscytów Radia Piekary proponowane są przez pracowników Radia Piekary lub przez słuchaczy i użytkowników profilu Radia Piekary w serwisie Facebook. W tym drugim przypadku kandydatury są przyjmowane pod specjalne na tę okazję zamieszczonym postem z wyraźną informacją o oddaniu inicjatywy w zgłaszaniu kandydatur osobom spoza Radia Piekary.
2.4 Udział w Plebiscytach Radia Piekary polega na oddaniu głosu poprzez kliknięcie znaku „Lubię to!” (uniesiony kciuk) lub znaku „Super” (serce) pod jedną z siedmiu kandydatur.
2.5 Regulamin Plebiscytu Radia Piekary dopuszcza możliwość oddania głosu na więcej niż jedną kandydaturę.
2.6 Za początek Plebiscytu Radia Piekary uznawany jest moment, w którym na profilu Radia Piekary w serwisie Facebook zostanie zamieszczony post plebiscytowy z kandydaturami.
2.7 W każdym poście będzie wskazana data i godzina planowanego zakończenia plebiscytu. To moment, w którym zostanie zamknięta możliwość głosowania.
2.8 Po podliczeniu głosów przez pracowników Radia Piekary na radiowym profilu w serwisie Facebook zostanie ogłoszony wynik plebiscytu, zostanie wskazany zwycięzca oraz podana liczba głosów na poszczególne kandydatury.
2.10 Wyniki Plebiscytów Radia Piekary zostaną również podane na antenie Radia Piekary w dniu zakończenia plebiscytu.
2.11 Kandydatury wybrane do Plebiscytów Radia Piekary zostaną również w sposób skrótowy zaprezentowane na antenie Radia Piekary.
2.12 Pytania dotyczące Plebiscytów Radia Piekary można kierować za pośrednictwem Messengera na profilu Radia Piekary w serwisie Facebook.
3. Postanowienia końcowe
3.1 Pełna treść regulaminu udostępniona jest na stronie internetowej Radia Piekary.
3.2 Organizator ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sytuacji, których regulamin nie przewiduje.
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu