Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Piekarach
  Śląskich z siedzibą w Piekarach Śląskich 41-940), ul. Bytomska 73;
 2. jeżeli chce się Pani/Pan skontaktować z nami, żeby uzyskać więcej informacji
  o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych podajemy dane kontaktowe wyznaczonego
  przez nas inspektora ochrony danych osobowych:
  adres e-mail: iod@radiopiekary.pl;
  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich,
  ul. Bytomska 73, 41-940 Piekary Śląskie;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu;
  1) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  2) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności
  (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  3) umożliwienia nam wysłania do Pani/Pana newslettera Radia Piekary;
  4) umożliwienia nam wymiany korespondencji w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
  prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Ciebie
  sprzeciwu w celach statystycznych i archiwizacyjnych;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
  sprzeciwu;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji
  celów marketingowych;
 10. W celu usunięcia swojego adresu e-mail z bazy należy kliknąć w link znajdujący się w stopce
  przesłanej do Pani/Pana informacji. Będzie to równoznaczne z zaprzestaniem wysyłania
  newslettera.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie
  profilowania.
 12. Portal może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji Twojej
  przeglądarki podczas korzystania z naszej strony internetowej. Ciasteczka nie zawierają
  żadnych danych osobowych.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyżej polityki poprzez opublikowanie nowej na tej
  stronie.