Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Drugi tor usprawni podróże koleją na Śląsku

Autor: w dniu 2023-10-09

Będą częstsze przejazdy z Katowic do Orzesza i lepsze podróże w kierunku Rybnika oraz granicy z Czechami. Zwiększy się dostęp do pociągów dla mieszkańców Mikołowa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie drugiego toru, który usprawni połączenia na ważnej trasie w naszym regionie.

Dobudowa drugiego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami zwiększy przepustowość linii, czyli będzie mogło kursować więcej pociągów między Katowicami a Rybnikiem, Raciborzem i dalej w kierunku Czech. W ramach zadania zaprojektowane zostanie około 20 km toru i sieci trakcyjnej. Planowane są nowe przystanki w Mikołowie, które zwiększą dostęp do kolei: Kamionka, Reta i Osiedle Mickiewicza. Dla mieszkańców poprawi się komfort podróży z przebudowanych stacji Mikołów i Orzesze. Perony zostaną dostosowane do potrzeb podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się. Przystanek Łaziska Górne zyska nowy, drugi peron.

Województwo śląskie jest największym beneficjentem rządowego programu Kolej + jeśli chodzi o ilość projektów – realizujemy ich w regionie aż osiem. Zaplanowane prace na odcinku Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprawią dostęp do kolei mieszkańcom Orzesza i Mikołowa oraz zapewnią dogodne dojazdy pociągiem do stolicy województwa – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prace projektowe o wartości blisko 10,5 mln zł dla zadania "Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych" będą realizowane w latach 2023 – 2026. Budowa jest przewidziana na lata 2026 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to ok. 460 mln zł.

Źródło: PKP PLK