Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Dworcowa po nowemu. Zmieniają się zasady

Autor: w dniu 2023-09-15

Dworcowa zmieniła się, zmieniają się też zasady postoju na tej wyremontowanej ulicy. Kierowcy powinni zwrócić na to szczególną uwagę. 

Wjazd i postój na ul. Dworcowej od 16 października będą ograniczone przez system pneumatycznych słupków. Na Dworcowej będzie obowiązywał zakaz ruchu z wyjątkiem m.in. posiadaczy identyfikatorów i zaświadczeń oraz pojazdów uprzywilejowanych. Na Dworcowej będzie obowiązywał także zakaz postoju. Dla przedsiębiorców ustalone zostaną godziny, w których pojazdy zaopatrzenia bez przeszkód będą mogły realizować dostawy.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 16 października wprowadzimy ograniczenie możliwości wjazdu na ul. Dworcową za pomocą systemu 8 pneumatycznych słupków. Będzie też wprowadzony regulamin wjazdu i postoju samochodów, którego celem jest ograniczenie do minimum ruchu pojazdów na zrewitalizowanej ulicy Dworcowej, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz ochrona walorów historycznego deptaka w Śródmieściu – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. – O zmianach poinformowaliśmy już przedsiębiorców i zarządców nieruchomości przy ul. Dworcowej, kurierów i przedsiębiorstwa taksówkarskie. Teraz prosimy mieszkańców o zapoznanie się z zasadami uzyskiwania identyfikatorów dla mieszkańców, którzy korzystają z garaży i miejsc postojowych w podwórkach kamienic przy ul. Dworcowej – dodaje Michał Bieda.

Wjazd i postój na Dworcowej. O czym pamiętać?

Ulica Dworcowa będzie ulicą jednokierunkową, a wjazd samochodem – zarówno w stronę pl. Wolskiego i pl. Kościuszki – będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Moniuszki. Rowerzyści, użytkownicy hulajnóg czy deskorolek będą mogli jak do tej pory poruszać się ul. Dworcową w obu kierunkach.

Wjazd na ulicę Dworcową będzie ograniczony przez pneumatyczne słupki. Dzięki systemowi detekcji tablic rejestracyjnych, posiadający identyfikatory mieszkańcy, osoby posiadające zaświadczenia, pojazdy służb ratunkowych i miejskich będą mogły wjechać na ul. Dworcową i z niej wyjechać bez przeszkód. Oprócz tego, dzięki zainstalowaniu interkomu osoby nieposiadające stosownych zaświadczeń – m.in. kierowcy taksówek, pojazdów służb technicznych będą mogli skontaktować się z operatorem systemu, aby uzyskać zgodę na wjazd na ul. Dworcową.

Zgodnie z Regulaminem na ulicę Dworcową będą mogli wjechać mieszkańcy tej ulicy, a także użytkownicy garaży lub miejsca postojowego położonego na terenie znajdujących się tam nieruchomości na podstawie identyfikatora. Identyfikator umożliwi wjazd na ulicę i dojazd do posesji, garażu lub miejsca postojowego bez prawa postoju w strefie objętej zakazem.

Wjazd do strefy objętej zakazem będzie także możliwy dla innych pojazdów, m.in. służb miejskich, ochrony, pojazdów technicznych obsługujących sieci naziemne i podziemne w przypadku awarii oraz taksówek. Na ulicę Dworcową będą mogły także wjechać samochody zaopatrzenia do 3,5 t w godzinach od 6:00 do 10:30, jednak maksymalny czas postoju, podczas którego możliwy będzie rozładunek lub załadunek towaru, będzie wynosić 20 minut. Przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie zrealizować dostaw w tych godzinach – indywidualnie uzgodnią zasady dostaw z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów.

Pojazdami uprzywilejowanymi, które będą mogły automatycznie wjeżdżać na ulicę Dworcową będą pojazdy służb ratunkowych – Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Miejskiej.

Co z kurierami i dostawcami?

Dla kurierów i dostawców Miejski Zarząd Dróg i Mostów zaprojektuje także kopertę od strony ul. Moniuszki oraz przeanalizuje możliwość zaprojektowania koperty w rejonie pl. Kościuszki i ul. Katowickiej. Dzięki temu, kurierzy będą mogli korzystać z kopert w czasie dostaw, bez konieczności wjazdu na ul. Dworcową.

Kto może starać się o wydanie identyfikatora lub zaświadczenia?

Identyfikatory oraz zaświadczenia umożliwiające wjazd na ul. Dworcową wydawane są przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów. O wydanie identyfikatorów mogą się starać mieszkańcy ul. Dworcowej i użytkownicy garaży lub miejsca postojowego położonego na terenie znajdujących się tam nieruchomości. Aby otrzymać identyfikator należy przesłać na adres mailowy: dworcowa@mzdim.bytom.pl wniosek wraz z załącznikami. Identyfikator wydawany będzie wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Z kolei o zaświadczenia, które będą uprawniać do czasowego wjazdu, ale również postoju na ul. Dworcowej mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, których wjazd jest konieczny ze względu m.in. na realizację dostaw, usług oraz robót budowlanych. W tym przypadku należy złożyć wniosek do Działu Inżynierii Ruchu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35. Zaświadczenie – podobnie jak identyfikator – wydawane będzie wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Identyfikatory i zaświadczenia wydawane będą bezpłatnie.

Szczegóły dotyczące nowych zasad wjazd i postoju na zrewitalizowanej ulicy Dworcowej dostępne są w załączonym Regulaminie

O zmianach poinformowani zostali już przedsiębiorcy i zarządcy nieruchomości z ulicy Dworcowej

Zmianom na ulicy Dworcowej, które wejdą już od 16 października poświęcone były dwa spotkania przedstawicieli władz miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów z przedsiębiorcami, zarządcami oraz firmami kurierskimi i korporacjami taksówkarskimi. Ich celem było nie tylko omówienie regulaminu i zasad wjazdu i parkowania na ulicy Dworcowej, ale również poznanie opinii oraz uwag przedsiębiorców i zarządców nieruchomości dotyczących wprowadzanych zmian.

Podczas dwóch spotkań, które odbyły się 5 i 12 września poruszono kwestie indywidualnych dostaw do punktów gastronomicznych, sklepów oraz apteki, jak również dojazdu do garaży zlokalizowanych w obrębie nieruchomości oraz hotelu Bristol Residence. Zarządcy nieruchomości dopytywali z kolei o zasady wystawiania gabarytów i kontenerów na gruz w przypadku prac budowlanych realizowanych w nieruchomościach oraz zwrócili uwagę na konieczność uregulowania ruchu hulajnóg na zrewitalizowanej ul. Dworcowej. Ważnym tematem poruszonym podczas spotkań była również obsługa banków przez tzw. bankowozy, dowożące i pobierające gotówkę z banku. Z kolei przedstawiciele firm kurierskich apelowali o możliwość wjazdu na ulicę Dworcową zwłaszcza w przypadku towarów o dużej masie ładowności, które dostarczane są do sklepów.

W trakcie spotkań prezydent Bytomia Mariusz Wołosz i jego zastępca Michał Bieda oraz pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów podkreślili konieczność wprowadzenia nowych zasad wjazdu i postoju na ul. Dworcowej. Godziny wjazdu dostawców na ulicę Dworcową zostały dostosowane do potrzeb przedsiębiorców. W rejonie ul. Moniuszki powstanie miejsce postoju umożliwiające wyładowanie towarów (MZDiM przeanalizuje także możliwość tworzenia koperty dla dostawców w rejonie pl. Kościuszki i ul. Katowickiej). Z kolei w przypadku dowozu leków do całodobowej apteki, która znajduje się przy ul. Dworcowej, Miejski Zarząd Dróg i Mostów umożliwi wjazd specjalistycznemu samochodowi zgodnie z potrzebami apteki ze względu na konieczność bezpiecznego transportu leków.

Źródło: UM Bytom