Teraz gramy:

Title

Artist
Background

GZM apeluje do premiera w sprawie cen gazu

Autor: w dniu 2023-03-28

Przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sprzeciwiają się wysokim cenom gazu. Apelują do Premiera, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz spółki PGNiG.

W apelu przedstawiciele 41 miast i gmin wchodzących w  skład GZM podkreślają, że ceny gazu są zbyt wysokie, a dodatkowo nie można ich waloryzować, zgodnie z obowiązującym dziś cennikiem.

"Ceny gazu zakontraktowane na obecny rok w wyniku postępowania przetargowego są dla części naszych jednostek nawet trzykrotnie wyższe niż te obowiązujące w bieżących cennikach spółki PGNiG S.A. Podmioty te nie świadczą usług komercyjnych, tylko zaspokajają istotne potrzeby naszych mieszkańców. Narażając te podmioty na niepotrzebnie ponoszone, wyższe koszty, w rzeczywistości ogranicza się prawo mieszkańców do korzystania z ich usług" – napisano w apelu.

Włodarze miejscowości wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaznaczają, że zdecydowali się na wspólny zakup gazu i są jednym z jego kluczowych odbiorców w skali kraju.

-Na wspólny zakup zdecydowaliśmy się korzystając z podobnych doświadczeń ze wspólnych zakupów energii elektrycznej. Daje nam to korzyści wynikające z efektu skali oraz możliwy do uzyskania efekt synergii. Wspólne zakupy dla gmin tworzących GZM i ich jednostek organizujemy od 2019 roku. Pozyskane w ten sposób oszczędności pozwalają nam realizować ważne dla naszych mieszkańców cele – czytamy w przygotowanym apelu do najważniejszych osób w państwie.

Przedstawiciele Metropolii apelują o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań, które doprowadzą do waloryzacji zawartych wcześniej kontraktów do poziomu wynikającego z obecnych cen na rynku paliw.

Jak zmieniały się ceny?

W uzasadnieniu do apelu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podkreśla, że 2019 roku organizuje wspólne zakupy gazu dla swoich Gmin i ich jednostek. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2022 roku, Gminy i ich jednostki organizacyjne zawarły umowy na dostawę gazu na rok 2023 ze stawką wynoszącą 89,923 gr/kWh netto. W porównaniu do obecnego cennika PGNiG S.A., gdzie stawka ta wynosi 35,356 gr/kWh netto. W związku z tymi zmianami w cenniku poszczególne jednostki ponoszą niewspółmiernie wysokie koszty w stosunku do aktualnych cen rynkowych. Sam apel, czytamy w piśmie, jest spowodowany – co zostało wspomniane już wcześniej – brakiem propozycji waloryzacji wysokich cen gazu, zakontraktowanych na 2023 rok, w odniesieniu do obecnie obowiązujących cenników spółki PGNiG S.A.