Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Kino Zacisze z ministerialnym dofinansowaniem!

Autor: w dniu 2024-03-14

Kino Zacisze mieszczące się w budynku Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich otrzymało dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiadomo, jakie działania zostaną podjęte dzięki tym dodatkowym środkom.

W postępowaniu konkursowym spośród wszystkich aplikujących podmiotów wyłoniono 78 beneficjentów, do których trafi łączna kwota dofinansowania 9 541 000 złotych. Informacje dotyczące wyników naboru zostały opublikowane na stronie MKiDN.

Kino Zacisze ze środkami na modernizację sali kameralnej

Program Infrastruktura domów kultury ma na celu – jak informuje ministerstwo – zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Zgodnie z regulaminem – informuje ministerstwo – środki programu Infrastruktura Domów Kultury przeznaczone są na:

  • roboty budowlane, w tym rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  • zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.

Jakie działania wykonane zostaną w Kinie Zacisze?

"Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam 105 tysięcy złotych w programie "Infrastruktura domów kultury" na modernizację sali kameralnej. Już wkrótce stworzymy dla Was bezpieczną i komfortową przestrzeń. Będzie to miejsce spotkań, prelekcji, warsztatów i wszelkich działań aktywizacyjnych i artystycznych. Bardzo się cieszymy z przyznanych środków i już nie możemy doczekać się efektów tej realizacji" – informuje w mediach społecznościowych Kino Zacisze.