Teraz gramy:

Title

Artist
Background

„Klasa z drewna” w piekarskiej „jedenastce”

Autor: w dniu 2023-12-22

Lasy Państwowe zorganizowały konkurs "Klasy z drewna". Jego celem jest propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku. Ogłoszono wyniki i jedną ze szkół, która znalazła się na liście laureatów była Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 w Piekarach Śląskich.

Zadaniem szkół uczestniczących w konkursie było przygotowanie projektu, który oceniała komisja konkursowa. Łącznie pozytywnie oceniono działania 106 szkół z całej Polski. W gronie tym znalazła się Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 w Piekarach Śląskich, której pomysł dostał pozytywną rekomendację. Kolejnym krokiem było podpisanie umowy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych na promocję Lasów Państwowych. Następnie wybrano wykonawcę prac i te zostały już zakończone, a "Klasa z drewna" została już oficjalnie otwarta.

"Klasa z drewna" oficjalnie otwarta

Głównym celem zrealizowanego projektu jest oryginalny sposób promocji drewna i leśnictwa poprzez organizację zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody oraz przygotowanie terenu do prowadzenia rekreacji lub zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem surowca naturalnego, jakim jest drewno. Takie właśnie zadanie wykonano na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11 w Piekarach Śląskich.

Uroczyste otwarcie nowego obiektu znajdującego się na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11 w Piekarach Śląskich odbyło się w czwartek, 21 grudnia. W wydarzeniu uczestniczyli: II Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Paweł Słota, Dyrektor MSP11 Grażyna Twardoch, Tomasz Wesołowski – Przewodniczącym Rady Miasta oraz Wojciech Kubica z Nadleśnictwa Świerklaniec. Szkoła zyskała dzięki konkursowi unikatową ścieżkę edukacyjną.
"Zaczarowany Las Jedenastki" zajął w konkursie 55 miejsce spośród 106 zwycięskich projektów! Koszt zadania wyniósł 99.235,17 zł.
W działania na rzecz realizacji projektu włączył się radny Daniel Pliszka.
"Mój mały wkład w ten projekt pozwolił zaoszczędzić 40 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji wizualnej, wycenionej na tyle przez zewnętrzną firmę. Mam nadzieję, że nowoczesna ścieżka dydaktyczna na świeżym powietrzu stanie się cennym zasobem dla szkoły i wszystkich mieszkańców!" – informuje radny Pliszka w mediach społecznościowych.
W otwarciu uczestniczyli również: Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Karolina Ostrowska, Radna Bożena Boczek, przewodniczący Rady Rodziców Przemysław Pomarański, nauczyciele oraz uczniowie. Jak wygląda opisywane miejsce?

"Klasa z drewna" to trzeci w tym roku program konkursowy Lasów Państwowych. Równolegle trwają konkursy grantowe dedykowane Kołom Gospodyń Wiejskich i Klubom Sportowym.