Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Miasto z pieniędzmi na budowę węzła przesiadkowego

Autor: w dniu 2024-06-11

Powstanie węzeł przesiadkowy przy przystanku PKP w Siewierzu. Podjęto decyzję o dofinansowaniu tego zadania w ramach dotacji celowej. Przedstawiciele zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zabrali głos.

W dniu 29 maja br. podczas sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podjęta została uchwała. Dotyczy udzielenia gminie Siewierz pomocy w formie dotacji celowej w wysokości dwóch milionów złotych. Kwota ta przeznaczona będzie na realizację zadania "Węzeł przesiadkowy przy przystanku PKP w Siewierzu".

Miasto z pieniędzmi na budowę węzła przesiadkowego

Gmina Siewierz opracowała już Program Funkcjonalno-Użytkowy, który pozwoli na wyłonienie Wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Węzeł przesiadkowy powstanie, jak informują władze, w obrębie ulicy Towarowej i będzie obejmował między innymi budowę stanowisk przystankowych, stanowisk postojów autobusów, chodników oraz montaż obiektów wyposażenia węzła.

"Planujemy wybudować trzymodułową wiatę przystankową ze ściankami przeziernymi, wyposażoną w: oświetlenie LED wraz z systemem oszczędzania energii, gablotę przystankową interaktywną z informacjami dla pasażera, ławki, biletomat, tablicę interaktywną, wiatę rowerową, stację ładowania rowerów elektrycznych, a także dojścia dla pieszych, oświetlenie oraz inne niezbędne zagospodarowanie terenu" – czytamy na stronie magistratu.

Dodatkowo przy tym terenie PKP PLK wybuduje miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.