Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Młyn Reszki w remoncie. Jaki jest zakres prac?

Autor: w dniu 2023-07-24

Młyn Reszki – piekarski zabytek opisany został w wielu historycznych dokumentach. Teraz trwają prace naprawcze, by ochronić ten gmach. 

Zabytkowy Młyn Reszki znajdujący się przy ulicy Sadowskiego 10 w Piekarach Śląskich zostanie poddany niezbędnej renowacji. 11 lipca 2023 r. podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych z firmą SIMDACH Szymon Siedlarz z Kamionki Wielkiej.

Prace w Młynie Reszki. Jakie działania będą wykonane?

Wykonawca w ramach realizowanego zadania założy m.in. nowe pokrycie dachowe, instalację odgromową oraz płotki przeciwśniegowe. Zostanie wykonane pokrycie dachu z dachówki ceramicznej typu marsylka wraz z elementami wykończeniowymi, akcesoriami dachowymi oraz montażem okna wyłazowego w połaci dachu i montaż instalacji odgromowej. Dotychczas na obiekcie wykonano m.in rozbiórkę istniejącego pokrycia, naprawy konstrukcji, ułożenie membrany wstępnego krycia, łacenie dachu oraz obróbki blacharskie okapu i orynnowanie. Wszystkie prace są warte ponad 88.000 zł, z czego 60.000 zł będzie pochodziło z dofinansowania Śląskiego Konserwatora Zabytków. Roboty, zgodnie z zapisami umowy, powinny zakończyć się 20 sierpnia br.

Obiekt z bogatą historią

Młyn w Dąbrówce Wielkiej powstał w krótkim czasie po osadzeniu wsi. Pisano o nim w wielu dokumentach. Po nabyciu wsi przez klasztor w Mogile, młyn był przedmiotem dzierżawy, w 1538 r. dzierżawił go obywatel bytomski Jan Kneflik. W 1938 r. wodny młyn nad rzeką Brynicą uległ zawaleniu na skutek podmycia przez wodę. Zarządzał nim wówczas W. Reszka. W 1940 r. rozpoczął budowę nowego młyna przy obecnej ulicy Sadowskiego 10B. Zadanie to ukończono w 1942 roku. W 1945 r. został jednak odebrany właścicielowi i upaństwowiony. Przejęła go gmina Dąbrówka Wielka, a w późniejszych latach Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Gliwicach, Spółdzielnia Produkcyjna w Maciejkowicach i Urząd Miasta Piekary Śląskie.

Budynek dawnego młyna, tzw. Młyn Reszki został wzniesiony w nawiązaniu do form modernistycznych, posiada funkcjonalistyczne wnętrze całkowicie podporządkowane funkcji młyna. Jest to przykład budownictwa produkcyjnego dla przemysłu spożywczego, posiadającego także wartość historyczną w skali regionu. Stanowi świadectwo minionej epoki. Wnętrza budynku zajmują urządzenia związane z dawną jego działalnością, świetnie zachowane i tworzące ciąg technologiczny młyna elektrycznego. Dobowy przemiał zboża wynosił 5 ton.

Fot. Ł. Ściebiorowski