Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Niedobczyckie „chlywiki” dostaną drugie życie

Autor: w dniu 2024-05-02

Charakterystyczne dla niedobczyckich familoków zabudowania gospodarcze, czyli tradycyjne śląskie "chlywiki", dostaną nowe życie. Jest plan na ich zagospodarowanie.

Chodzi o trzy budynki gospodarcze przynależne do budynków położonych przy ul. Paderewskiego 31, 33, 35 w Rybniku-Niedobczycach. Wkrótce rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uruchomi postępowanie przetargowe na ich rozbiórkę oraz wymianę kubatury.

Przygotowany na zlecenie urzędu miasta projekt zakłada odtworzenie trzech budynków gospodarczych, w formie wymiany kubatury z zachowaniem ich wyglądu zewnętrznego z odtworzeniem gabarytów, z zachowaniem wysokości i proporcji, kształtu i układu okien, detali elewacji, materiałów wykończeniowych, ukształtowania i pokrycia dachu. Budynki przy ul. Paderewskiego 31 i 35 będą pełniły funkcję garażową oraz funkcję miejsca gromadzenia odpadów (śmietniki). Budynek przy ul. Paderewskiego 33 będzie w całości pełnił funkcję klubu osiedlowego.

Kwota zabezpieczona w budżecie na realizację całego zadania to nieco ponad 3,5 mln zł, przy czym miasto planuje pozyskanie zewnętrznego dofinansowania.

Nowe funkcje starych "chlywików" to nie jedyne zmiany planowane w tym miejscu – pod koniec stycznia br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu części wspólnych osiedla Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i Generała Władysława Andersa. Zgodnie z umową dokumentacja projektowa ma powstać do 27 września.

Foto i źródło: UM Rybnik