Teraz gramy:

Title

Artist
Background

OSP na Straży Środowiska

Autor: w dniu 2024-01-18

Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych organizują zbiórki elektrośmieci, wszystko po to, by pozyskać dodatkowe środki na rzecz swoich jednostek, co pozwoli realizować ważne zadania.

102 jednostki z woj. śląskiego uczestniczą w ogólnopolskim projekcie OSP na Straży Środowiska. W czasie 126 zbiórek tysiące kilogramów elektrycznych śmieci trafiło do profesjonalnych zakładów przetwarzania. W OSP Przystajń, w której zebrano 31 000 kilogramów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podsumowano efekty akcji. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty edukacyjne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

OSP na Straży Środowiska – jak zyskano zbierają elektrośmieci?

OSP na straży środowiska jest rozwinięciem projektu Elektryczne Śmieci, który obejmuje swym zasięgiem ponad 90 miast w całej Polsce, głównie powyżej 40 tysięcy mieszkańców. Ale potrzeba selektywnej zbiórki elektroodpadów dotyczy również mniejszych miejscowości, także tych położonych na obszarach wiejskich.

-Dzięki zaangażowaniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych mieszkańcy tych regionów, w tym województwa śląskiego zyskali możliwość szybkiego, bezproblemowego i bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każda lokalna remiza przystępując do projektu może zorganizować zbiórkę elektroodpadów i pozyskać w ten sposób dodatkowe fundusze np. na doposażenie swojej jednostki czy szkolenia. OSP Gołuchowice, OSP Przystajń, OSP Kalety, OSP Zebrzydowice to tylko kilka jednostek, z których warto brać przykład – podkreśla Weronika Zawadzka z MB Recycling.

Do projektu przystąpiły 773 jednostki z całego kraju. Każda zbiórka elektrycznych śmieci to realne wsparcie lokalnych strażaków-ochotników, ale także środowiska naturalnego.

Smart edukacja

Integralnym elementem projektu pozostaje edukacja ekologiczna prowadzona przez Fundację Odzyskaj Środowisko. W ramach wydarzenia Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze mogły wziąć udział w warsztatach artystycznych trash art., zagrać szachami z recyklingu elektrycznych śmieci czy sprawdzić swoją sprawność w ekosztafecie. Wspólnym mianownikiem pozostaje edukacja na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. "Cieszę się, że Młodzieżowe Drużyny Strażackie, druhny i druhowie, a także społeczność lokalna miały okazje zobaczyć praktyczny wymiar recyklingu. Budowanie świadomości ekologicznej przekłada się na tworzenie smart community, dla której naturalna jest dbałość o środowisko naturalne. Najwyższy czas na szachowe otwarcie. Grając dla środowiska, wszyscy zwyciężymy" – podsumowuje Krzysztof Kieszkowski, Prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Organizatorami Projektu OSP na Straży Środowiska są: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Elektryczne Śmieci, MB Recycling, Fundacja Odzyskaj Środowisko. Więcej o projekcie:

OSP na straży środowiska