Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Paliwo z odpadów? Tak, będą je produkować w Zawierciu

Autor: w dniu 2023-03-29

Fortum rozpoczyna budowę instalacji do produkcji paliwa z odpadów w Zawierciu. Zostaną wykorzystane do tego tylko te odpady, które nie nadają się do ponownego wykorzystania i recyklingu. Wartość inwestycji to 35 mln złotych. To nie tylko szansa na niwelowanie kosztów związanych z odpadami, które są coraz wyższe. To także nowe miejsca pracy w Zawierciu.

Paliwo wyprodukowane w zakładzie zasili nowoczesną elektrociepłownię w Zabrzu. Inwestycja jest szansą na wsparcie rozwoju systemu odpadowego Zawiercia zgodnie z priorytetami i zasadami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. To również odpowiedź na rosnące ceny zagospodarowania odpadów oraz ceny węgla i wyzwania związane z jego dostępnością, szczególnie w obszarze ciepłownictwa w Polsce.

– W Zawierciu mamy szansę wspólnie z miastem i Zakładem Gospodarki Komunalnej  całkowicie rozwiązać problem rosnących kosztów gospodarki odpadami, ponieważ rozpoczynamy projekt, który da drugie życie odpadom, na które nikt już nie ma alternatywnego pomysłu – mówi Piotr Górnik, prezes Fortum w Polsce. – Od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie mówimy już nie tylko o konieczności dekarbonizacji, ale też o dostępności węgla i jego szybujących cenach. Ta sytuacja powinna być dla nas dodatkową motywacją do zmian. Paliwo z odpadów daje nam szansę na utrzymanie ciągłości dostaw ciepła dla miast i spowolnienie wzrostu rachunków za ciepło a dodatkowo rozwiązuje problem zagospodarowania frakcji resztkowej odpadów – dodaje prezes Fortum.

Inwestycja dostarczy ciepło, ale także zapewni nowe miejsca pracy.

– Ta inwestycja to nie tylko szansa na niwelowanie kosztów związanych z odpadami, które są coraz wyższe. To także nowe miejsca pracy w Zawierciu. Firma poinformowała, że w samym zakładzie zatrudnienie znajdzie 20 osób, a dodatkowo zakład będzie generował potrzeby logistyczne, które zapewnią kolejnych kilkadziesiąt miejsc pracy – podkreśla Prezydent Zawiercia, Łukasz Konarski.

Paliwo i rozwiązanie problemu odpadów

Produkcja paliwa z odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej to skuteczne wyjście naprzeciw lokalnym wyzwaniom związanym ze składowaniem odpadów. W nowym zakładzie w Zawierciu do wytwarzania paliwa wykorzystywane będą odpady z tzw. frakcji resztkowej. W jej skład wchodzą odpady będące pozostałością po sortowaniu i nie nadające się do dalszego recyklingu. Z tej frakcji można wyprodukować tzw. paliwo alternatywne RDF, które będzie wykorzystywane do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wielopaliwowej elektrociepłowni w Zabrzu – jedynej w Polsce instalacji, która w tym celu została zaprojektowana i ma możliwość współspalania takiego paliwa.

Firma Fortum podpisała z ZGK Zawiercie umowę na dzierżawę terenu, na którym rozpoczyna budowę. Harmonogram inwestycji zakłada uruchomienie zakładu w IV kwartale 2023 r. i realizację pierwszych dostaw paliwa dla Elektrociepłowni Zabrze jeszcze przed zakończeniem 2023 r. Wydajność instalacji to ok. 100 tysięcy ton odpadów rocznie. Zakład będzie w pełni zautomatyzowany i zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu.

Źródło i zdjęcie: UM Zawiercie