Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Pociągiem z Katowic do Gliwic przez Rudę Śląską

Autor: w dniu 2023-07-21

Ogłoszono przetarg na projekt i przebudowę linii kolejowej Katowice – Gliwice przez Kochłowice. Ma być to linia alternatywna do najpopularniejszego w metropolii połączenia przez Chorzów Batory i Zabrze.

Realizacja inwestycji ma zwiększyć atrakcyjność kolei w województwie śląskim, bo linia obsłuży między innymi duże osiedla na obrzeżach miast. Na razie jeżdżą nią pociągi towarowe.

Mieszkańcy Gliwic, Zabrza i Rudy Śląskiej będą mieć ponownie możliwość alternatywnego połączenia kolejowego z Katowicami

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i przebudowę linii kolejowej łączącej Gliwice z Katowicami przez Rudę Kochłowice. Linia kolejowa nr 141, która przebiega m.in. przez Rudę Kochłowice i łączy Gliwice z Katowicami, wykorzystywana jest w ruchu towarowym. Po latach znów zostanie przystosowana do obsługi pociągów pasażerskich. W ramach projektu wybudowanych lub odtworzonych zostanie łącznie 7 nowych przystanków: Zabrze w rejonie ul. Opawskiej, Zabrze Makoszowy, Ruda Bielszowice, Ruda Halemba, Ruda Wirek, Ruda Kochłowice, Chorzów Hajduki. Dzięki modernizacji ponad 20 km linii kolejowej, pociągi będą mogły poruszać się z prędkością do 120 km/h.

Prace projektowe i budowlane dla zadania "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald" będą realizowane w latach 2024 – 2028. Przetarg jest ważnym krokiem do realizacji zadań z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Na liście podstawowej Programu w województwie śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Fot: www.plk-sa.pl