Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Protest przeciw CPK w Mikołowie

Autor: w dniu 2023-03-31

Przeciwnicy Centralnego Portu Komunikacyjnego będą protestować dziś w Mikołowie. Głównym problemem zarówno w mieście, jak i w regionie jest to, że Kolej Dużych Prędkości przetnie miasta na pół. 

Problem dotyczy nie tylko Mikołowa, ale także powiatu rybnickiego, Żor czy Jastrzębia-Zdroju. Sprzeciwiają się temu zarówno mieszkańcy, społecznicy i parlamentarzyści. Pierwszy wyraz niezadowolenia dano jeszcze w Katowicach, gdy protestowano przed Urzędem Wojewódzkim.

Protest przeciw CPK

Największy sprzeciw budzi ogromna liczba wywłaszczeń, co będzie miało przemożny wpływ na życie lokalnej społeczności. Do zagadnienia odniósł się nie tylko marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, ale także gość dzisiejszej Rozmowy Dnia w Radiu Piekary, Grzegorz Franki.

-Istotne jest aby ten przekaz dotarł do wszystkich zainteresowanych mieszkańców dotychczas opracowywanych i rozpatrywanych wariantów realizacji inwestycji KDP 170 aby niezwłocznie rozpoczęli sieciowanie i aktywną współpracę przy przygotowaniu przez stronę społeczną inwentaryzacji środowiskowej , dokumentacji miejsc historycznej płytkiej eksploatacji kopalni, w tym głównie węgla kamiennego, a które będą miały negatywny wpływ na możliwość bezpiecznego projektowania inwestycji Kolei Dużych Prędkości, dokumentacje terenów osuwiskowych, dokumentację obszarów chronionych wokół Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, jak również dokumentację geologiczną opracowanych, udokumentowanych i udostępnionych geologicznie złóż węgla kamiennego, bądź innych strategicznie ważnych kopalin, w przypadku których przyszłe wydobycie w trudnym do przewidzenia okresie czasu mogłoby zostać znacząco utrudnione bądź zgoła całkowicie uniemożliwione, ze szkodą dla strategicznych gałęzi przemysłu wydobywczego i przetwórczego państwa – wyjaśnia w rozmowie z portalem MójMikołów Tomasz Orłowski, działacz społeczny z Mikołowa.

Społecznicy nie ukrywają, że w tej patowej sytuacji pomoc ze strony samorządowców i parlamentarzystów jest konieczna.

-Gdyby pan minister Horała zamienił się miejscami z tymi mieszkańcami, to dopiero doświadczyłby tego, co jego decyzje sprowadzają na ludzi – mówił na temat decyzji, które zostały przedstawione w Katowicach w zakresie przebiegu Kolei Dużych Prędkości gość poniedziałkowej Rozmowy Dnia w Radiu Piekary Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. -Decyzje, które zapadają w sposób centralistyczny w Warszawie, pokazują, że aspekt społeczny nie ma tutaj znaczenia. Prawo i Sprawiedliwość twierdziło, że są po tzw. stronie społecznej, oni zawsze słuchają głosu naszych obywateli mieszkańców. Tutaj jest buta i arogancja w wielu obszarach  – informował.

Do sprawy odnosił się także starosta mikołowski Mirosław Duży. Podkreślał, że jego stanowisko jest jasne:

-Jestem oburzony decyzją podjętą przeciwko społeczeństwu, przeciwko zdrowemu rozsądkowi. Nieważne gdzie ta linia ma podobno przebiegać, bowiem jest krzywdząca dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu i zniszczy życie naszych miast: Mikołowa, Łazisk Górnych i naszego powiatu. Musimy pozostać solidarni i nie cieszyć się, że przez jedną gminę szybka kolej ma przebiegać, a przez inną nie. Winniśmy walczyć o nasz powiat i nie pozwolić na zbudowanie tzw. CPK. Śląsk i nasz powiat jej nie potrzebują! Wierzę, że jesienią podejmiemy dobre decyzje i ten rząd nie będzie nam wciskał poronionych pomysłów, aby poprowadzić linie kolejowe na łąki pod Baranowem, gdzie niczego nie ma i zapewne nic nie powstanie. Żadna inwestycja nie może być budowana na ludzkiej krzywdzie! Walczmy solidarnie do końca – mówił w trakcie swojego wystąpienia.

Masowy protest ma rozpocząć się dzisiaj o godzinie 17.00. Pochód rozpocznie się na parkingu przy ulicy Fabrycznej i przeniesie się do centrum miasta.

Zdjęcie wyróżniające: Nie dla CPK przez 800-letni Mikołów