Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Rybnik: Remont historycznego budynku z użyciem nowych technologii

Autor: w dniu 2023-08-10

Trwają roboty związane z przebudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Przemysłowej 23 A w Rybniku. Budynek o walorach historycznych remontowany jest z użyciem nowych technologii.

Realizowana od zeszłego roku inwestycja nabiera rozpędu. Opiera się ona o rozwiązania z zakresu budownictwa modułowego – podobnie jak w przypadku wyremontowanej już kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 13 – dzięki któremu w istotny sposób ograniczony jest czas budowy, a powstałe mieszkania są nowoczesne.

Wybrane zamierzenie architektoniczne polega na uzyskaniu efektu "włożenia" nowej bryły, tj. gotowych modułów mieszkalnych w stary budynek, przy zachowaniu ceglanych ścian elewacyjnych budynku – przypomina Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Budynek wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na prowadzenie wszelkich prac remontowych uzyskano zgodę konserwatora – z obowiązkiem zachowania oryginalnej balustrady schodów oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę drewnianą z zachowaniem łuków, szprosów i płycin w drzwiach. Podstawowym założeniem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku przy jednoczesnym osiągnięciu założonych celów technicznych i uwzględnieniu walorów historycznych i architektonicznych obiektu, zwłaszcza jego zabytkowego charakteru.

Zakończony został etap związany z rozbiórką poszczególnych stropów, ścian wewnętrznych i dachu. Jednocześnie powstawała złożona konstrukcja żelbetowa, której zadaniem jest zabezpieczenie historycznej tkanki budynku, jak i zapewnienie właściwego posadowienia dla modułów mieszkalnych, wyprodukowanych równolegle w zakładzie prefabrykacji. W pierwszej połowie lipca we wnętrzu modernizowanego budynku zamontowano 40 wykonanych na miarę konstrukcyjnych modułów mieszkaniowych. Na ten moment trwa montaż konstrukcji stalowej pod ostatni strop – informuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Cała inwestycja, wraz z projektem, niezbędnymi przyłączami, nadzorem branżowym oraz robotami nieuwzględnionymi w projekcie szacowana jest na 16,7 mln zł. W kwocie tej zawiera się dotacja – w lipcu 2021 r. Miasto Rybnik podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w kwocie 7 024 361,80 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec stycznia. W zmodernizowanym budynku powstanie 10 mieszkań o powierzchni od 50 m2 do 71 m2, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Remont familoka to nie jedyna inwestycja w dzielnicy Paruszowiec, sukcesywnie kolejne inwestycje zmieniają oblicze tej robotniczej dzielnicy. W miejscu zdegradowanego terenu po byłym basenie dziś funkcjonuje tężnia z dużym, wciąż doinwestowywanym terenem rekreacyjnym, kawałek dalej powstał tor rolkarski, posadzono również aleję drzew na tzw. błoniach. Powstał przepust pieszo-rowerowy, który usprawnił ruch między dwoma dzielnicami podzielonymi przez nasyp kolejowy. Miasto prowadzi też remont mostów i wiaduktów w ciągu ulicy Mikołowskiej. Cały zestaw działań inwestycyjnych, a także programów społecznych realizowanych w procesie rewitalizacji ma z czasem zapewnić dzielnicy nową jakość życia.

Foto i źródło: UM Rybnik