Teraz gramy:

Title

Artist
Background

ROD „Róża” zmodernizowany dzięki środkom z UE

Autor: w dniu 2023-05-18

Narzędzia, tablice informacyjno-edukacyjne i system monitoringu – to wszystko jest już dostępne dla działkowiczów ROD "Róża" w Piekarach Śląskich.

Rodzinny Ogród Działkowy "RÓŻA" w Piekarach Śląskich zakończył realizację zadania pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w ROD "RÓŻA" w Piekarach Śląskich", który otrzymał dofinansowanie w wysokości 84.699,00 zł w ramach projektu: "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych", Działanie 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś Priorytetowa: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wkład funduszy europejskich – 100% dotacji.

ROD "Róża" z nowym sprzętem i nie tylko

Realizacja projektu objęła montaż tematycznych tablic informacyjno-edukacyjnych prezentujących wyjątkowe walory ekologiczne oraz bogactwo i różnorodność przyrody. Dodatkowo, w ramach projektu, zakupiono rębak do gałęzi oraz odkurzacz/rozdrabniarkę spalinową do liści, a teren ogródków został objęty monitoringiem.

Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.
Źródło: UM Piekary Śląskie