Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Śląski przedsiębiorca zatrzymany przez CBA na gorącym uczynku

Autor: w dniu 2023-10-26

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Delegatury w Katowicach zatrzymali przedsiębiorcę prowadzącego działalność w branży budowlanej na Śląsku. Mężczyzna został zatrzymany chwilę po wręczeniu korzyści majątkowej.

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze usług budowlanych na Śląsku. Ten wręczył 50 tysięcy złotych dyrektorowi jednej z publicznych placówek medycznych i obiecał, że wręczy jeszcze kolejną łapówkę.

Przychylność w zamian za korzyści majątkowe

Zatrzymany biznesmen na terenie placówki medycznej prowadził szeroko zakrojone prace remontowo-budowlane. Wręczając pieniądze dyrektorowi placówki opieki zdrowotnej, liczył na jego przychylność i zawarcie kolejnych umów na realizację usług.

Zgromadzony przez funkcjonariuszy CBA materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym został przekazany do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut czynnej korupcji i wystąpił do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z wnioskiem o areszt. Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 40 dni.

Sprawa ma charakter rozwojowy.