Teraz gramy:

Title

Artist
Background

„Spotkajmy się w dialogu”. Trwa kampania na rzecz zdrowia psychicznego

Autor: w dniu 2023-05-18

Chcą zwiększyć świadomość dotyczącą kryzysu psychicznego, z którym boryka się coraz więcej osób. Takie są założenia działań podejmowanych przez Fundację Wielogłosu. 

Coraz częściej w debacie publicznej podejmowana jest tematyka zdrowia psychicznego. Coraz mocniej wybrzmiewa potrzeba wsparcia osób mierzących się z kryzysem psychicznym. Jednak bardzo rzadko można usłyszeć o potrzebach rodzin osób doświadczających takich trudności. Fundacja Wielogłosu z Katowic rozpoczyna kampanię społeczną "Spotkajmy się w dialogu", którego osią będą m.in. działania na rzecz rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

"Spotkajmy się w dialogu" – chcą budować świadomość problemu

Kampania społeczna "Spotkajmy się w dialogu" realizowana przez Fundację Wielogłosu ma na celu stworzenie przestrzeni dla dialogu na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania ich dyskryminacji oraz upowszechnianiem niestygmatyzującego języka. Kampania opiera się na działaniach edukacyjnych z zakresu zdrowia psychicznego przeprowadzanych w przestrzeni miejskiej Rybnika oraz w internecie, mediach oraz w formie wydawniczej. Oprócz tego dla mieszkańców miasta zostanie zrealizowana seria bezpłatnych sesji terapeutycznych online w oparciu o metodę Otwartego Dialogu, skierowana do osób po kryzysach psychicznych oraz ich bliskich. Celem tego wywodzącego się z Finlandii podejścia, piszą organizatorzy, jest stworzenie głębokiej relacji oraz sojuszniczej sieci wsparcia, dzięki której pacjent oraz jego najbliższe otoczenie zyskują wspólny język i zrozumienie, co stanowi początek procesu powrotu do zdrowia. Otwarty Dialog pomaga osobie z zaburzeniami psychicznymi oraz jej rodzinie i bliskim, dzięki czemu możliwe jest przejście od opieki instytucjonalnej do środowiskowego modelu pomocy. Takie podejście daje szansę na godne życie i powrót do aktywności.

Poprzez sojusznictwo rozumiemy kształtowanie zarówno właściwych postaw wobec osób z diagnozami chorób psychicznych, jak i używanie niestygmatyzującego języka  wyjaśnia Martyna Jarząb, założycielka Fundacji Wielogłosu, psycholożka, psychoterapeutka i propagatorka Otwartego Dialogu

Najważniejsze cele projektu:
promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Rybnika, przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób doświadczających kryzysu psychicznego;

kształtowanie postaw społecznych sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu, otwartości i akceptacji;

zmniejszenie stygmatyzacji osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz lęku przed kontaktem z nimi, upowszechnianie języka, który nie krzywdzi;

przeciwdziałanie wykluczeniu rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi;

poszerzenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie ze stresem i wymaganiami środowiska oraz zwiększania kontroli nad swoim zdrowiem psychicznym.

Kampania Fundacji Wielogłosu "Spotkajmy się w dialogu" kierowana jest do mieszkańców Rybnika i będzie trwać do końca 2023 roku.