osiedle wilsona

Służby będą prowadzić prace na sieci ciepłowniczej. Jest to związane z przeprowadzeniem prac modernizacyjnych. Poranek bez ciepła mają mieszkańcy Knurowa. Dotyczy dużego osiedla imienia Wilsona. Przerwa jest związana z koniecznością wykonania pilnych prac modernizacyjnych na sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o. i dotyczyć będzie odbiorców ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i […]


Tytuł

Title

Artist

Background