podsumowano akcję czarna polska jesień

Szpitale powiatowe zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego podsumowały akcję „Czarna polska jesień”, którą prowadziły od początku listopada. Łącznie pod petycją do Ministra Zdrowia podpisało się ponad 3 tys. osób.  Podczas akcji informacyjnej „Czarna polska jesień” szpitale zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego po raz kolejny zwracały uwagę na krytyczną sytuację finansową placówek. […]


Tytuł

Title

Artist

Background