Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Zmiany w taryfie ZTM. Bilet już za złotówkę

Autor: w dniu 2022-12-16

Zarząd GZM przyjął nową taryfę Zarządu Transportu Metropolitalnego. Pojawiły się w niej nowe, korzystne dla pasażerów rozwiązania. Chodzi o opcję "Podróż Start/Stop", nową taryfę czasową, która będzie dostępna dla pasażerów w ramach aplikacji mobilnej i portalu Transport GZM. To pierwszy element nowego systemu sprzedaży biletów, który zostanie uruchomiony w ciągu najbliższych tygodni.

Nowa taryfa wejdzie w życie 16 stycznia. Pozostałe ceny biletów, poza opcją "Podróż Start/Stop" pozostaną bez zmian. – Nowa taryfa ZTM to już jeden z ostatnich kroków przed uruchomieniem unowocześnionego systemu wnoszenia opłat za podróż w komunikacji miejskiej Transport GZM. W styczniu wprowadzimy do niej nowe i dużo bardziej elastyczne mechanizmy, dzięki możliwościom technologicznym, które daje nam nowy system – wyjaśnia Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

 – Korzyści dla pasażerów w nowej opcji jest wiele. Przede wszystkim, w ramach funkcjonalności "Podróż Start/Stop" aplikacja sama naliczy opłatę za przejazd, wybierając najkorzystniejsze dla pasażera rozwiązanie. Jedyne, co pasażer będzie musiał zrobić rozpoczynając podróż, to zarejestrować wejście do pojazdu poprzez zeskanowanie kodu QR lub wpisanie odpowiedniego kodu, znajdującego się w pojeździe – dodaje Kwitek.

W opcji "Podróż Start/Stop" pojawią się również nowe przedziały czasowe: 5-cio-, 10-cio i 15-stominutowe, krótsze niż dla obecnych biletów jednorazowych/krótkookresowych. I tak – opłata za podróż w opcji normalnej do 5 minut docelowo będzie wynosiła 2 zł. Jednak w początkowym okresie (do dnia 31 marca), w ramach promocji, zostanie ona obniżona do 1 złotówki. Przejazd trwający od 5 do 10 minut będzie kosztował 3 zł, a od 10 do 15 minut – 3,50. Opłaty ulgowe będą oczywiście o połowę tańsze.

Wybór opcji "Podróż Start/Stop" sprawi, że pasażer za wszystkie przejazdy w ciągu dnia nie zapłaci więcej, niż wartość biletu "dziennego". Obecnie wynosi ona 12 zł w opcji normalnej. Będzie to możliwe dzięki agregacji opłat – w ramach tej opcji system pod koniec dnia zsumuje wszystkie opłaty wniesione przez pasażera w ciągu tego dnia. Jeśli suma opłat przekroczy wartość biletu "dziennego", wówczas system anuluje wyliczane w ciągu dnia opłaty i za cały dzień pobierze opłatę w wysokości ceny biletu dziennego.

Przy wyliczaniu najkorzystniejszej dla pasażera opłaty, w ramach opcji "Podróż Start/Stop" system uwzględni nie tylko czasy poszczególnych przejazdów, ale również ewentualne przesiadki, trwające nie dłużej niż 30 minut. Wówczas system, pod koniec dnia, rozliczy tę kolejną podróż jako kontynuację czasu z poprzedniego pojazdu.

Aby z tego skorzystać, pasażer będzie musiał za pomocą aplikacji zarejestrować swoje wyjście z pojazdu, a następnie wznowić podróż w ciągu 30 minut. – Możliwość tę wprowadzamy z myślą o pasażerach, którzy w trakcie jednej podróży muszą się przesiadać. Dzięki temu mechanizmowi będą mogli spokojnie zmienić linię płacąc wyłącznie za czas podróżowania autobusem, trolejbusem czy tramwajem – wyjaśnia Grzegorz Kwitek.

Foto i źródło: www.metropoliagzm.pl