Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Katowice: Wiadomo jakie projekty zgłosili mieszkańcy w BO

Autor: w dniu 2024-05-01

Od 11 marca do 8 kwietnia trwał nabór wniosków do XI edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Mieszkańcy złożyli 313 wniosków – 41 ogólnomiejskich i 272 lokalne. Właśnie zakończyła się weryfikacja formalna zgłoszonych przez mieszkańców propozycji.

Dziękuję wnioskodawczyniom i wnioskodawcom za ich zaangażowanie. Kolejny raz mieszkańcy Katowic udowodnili, że Budżet Obywatelski jest ważnym narzędziem, zmieniającym nasze miasto. Swoje pomysły zgłosiło 240 mieszkańców. Również zgłoszonych wniosków jest więcej niż w roku poprzednim – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W sumie w ramach tegorocznej edycji BO zgłoszono 313 wniosków. Ostatniego dnia naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 125 projektów, a więc prawie 40% wszystkich zgłoszonych zadań.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców wydłużyliśmy godziny działania Punktu Konsultacyjnego, który 8 kwietnia działał do godz. 19.00. Większość zgłoszonych wniosków, prawie 56%, została przesłana do urzędu za pomocą generatora wniosków. 2 wnioski wpłynęły za pomocą platformy ePUAP, a 19 e-mailem, co stanowi 6% ogółu. 117 wniosków, a więc ponad 37% zostało zgłoszonych osobiście przez wnioskodawców lub przez pełnomocników – przypomina Justyna Buchalik, naczelniczka wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Katowice.

Najwięcej zgłoszonych zadań o charakterze lokalnym dot. Ligoty-Panewnik – 22 wnioski, 20 wniosków wpłynęło dla Śródmieścia, a 17 dla Murcek. Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich zgłoszonych projektów to prawie 59 mln zł. Jednym z "najdroższych" zgłoszonych zadań jest projekt ogólnomiejski zakładający wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy oraz wymianę oświetlenia na OS "Hetman". Wnioskodawca wycenił zadanie na ponad 3 mln zł.

Jeden wniosek został wycofany przez wnioskodawcę jeszcze przed weryfikacją formalną. Oznacza to, że pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej zweryfikowali 312 projektów. 303 wnioski pozytywnie przeszły weryfikację formalną. Negatywnie oceniono 9 wniosków – 1 ogólnomiejski oraz 8 lokalnych. Najczęstszym powodem negatywnej weryfikacji formalnej był brak dołączenia obligatoryjnego załącznika, czyli listy poparcia lub oświadczenia jednostki oświatowej. Spośród negatywnie zweryfikowanych wniosków lokalnych dwa dotyczyły Zawodzia a po jednym: Załęskiej Hałdy – Brynowa cz. zachodniej, Koszutki, Bogucic, Giszowca, Piotrowic – Ochojca i Podlesia.

Od negatywnej oceny formalnej, zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, wnioskodawcy mogą złożyć odwołanie, które należy zgłosić w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji formalnej wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach – czyli do 7 maja br. włącznie.

Do 1 lipca możliwe jest łączenie zgłoszonych wniosków. Jeżeli czyjś projekt jest bardzo podobny do innego zgłoszonego, po uzgodnieniu tego z drugim wnioskodawcą, można połączyć oba wnioski i poddać je pod głosowanie jako jedno zadanie. Weryfikacja merytoryczna wniosków potrwa do 19 sierpnia. Głosowanie odbędzie się w dniach 10-23 września 2024 r.

Foto i źródło: UM Katowice