Teraz gramy:

Title

Artist
Background

441 milionów złotych na budowę S1

Autor: w dniu 2023-06-19

441 milionów złotych unijnej dotacji do budowy ekspresowej trasy S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Umowę podpisały Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. To ostatnia umowa o dofinansowanie dotycząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W Dankowicach ogłoszono 17 czerwca podpisanie umowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na – dofinansowanej z POIiŚ – budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Kosztowy-Bielsko-Biała. W wydarzeniu uczestniczyli: minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele CUPT i GDDKiA.

-Systematycznie budujemy kolejne drogi, aby Polska rozwijała się równomiernie w każdym swoim zakątku. Dzisiaj ogłaszamy podpisanie ostatniej umowy na dofinansowanie inwestycji drogowej, która pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To swoiste zwieńczenie programu, w którym na budowę polskich dróg – z należnych Polsce funduszy europejskich – przeznaczyliśmy w sumie ok. 47 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S1 przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach, usprawni transport transgraniczny w regionie i przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Realizacja tej inwestycji ma duże znaczenie w skali kraju, ale będzie przebiegać gównie przez województwo śląskie i Małopolskę, przecinając gminę Brzeszcze w powiecie oświęcimskim. Przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa.

–Ta droga będzie miała kluczowe znaczenie w kontekście wyprowadzenia ruchu tranzytowego z małych miast i miejscowości. Wpłynie także na bezpieczeństwo mieszkańców, którzy musieli zmagać się z wzmożonym ruchem czy hałasem w swoich miejscowościach. Gratuluje podpisania umowy i życzę jak najszybszego rozpoczęcia prac – przyznał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wykonanie tego zadania będzie odczuwalne między innymi przez mieszkańców Podbeskidzia, wpływając na komfort i bezpieczeństwo jazdy w tym regionie.

–Cieszymy się, że ten odcinek drogi S1 niedługo zostanie ukończony. To z pewnością świetna wiadomość chociażby dla Pszczyny czy Czechowic-Dziedzic. Dziękuję ministrowi Grzegorzowi Pudzie za jego zaangażowanie w równomierny rozwój kraju, w tym Podbeskidzia i województwa śląskiego – powiedział wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Odcinek ekspresówki S1 na odcinku Kosztowy – Bielsko-Biała powstanie dzięki wsparciu z funduszy europejskich w wysokości ponad 440 mln zł. Przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu, a także zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców regionu. Równie istotne jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich.

–Mamy już komplet umów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi ponad 89,7 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to ponad 50 mld zł. Te wartości podkreślają sprawność GDDKiA w wykorzystywaniu funduszy unijnych dla rozwoju sieci drogowej. To jednak nie koniec pracy. Podpisana umowa o dofinansowanie dla S1 Kosztowy – Bielsko-Biała oznacza, że ostatni projekt drogowy otrzymał dofinansowanie unijne w ramach POIiŚ. Teraz będziemy pracować nad skutecznym rozliczeniem poszczególnych projektów i maksymalnym wykorzystaniem przyznanych środków unijnych – podkreślił p. o. dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marek Niełacny.

Droga ekspresowa S1 powstaje teraz na wielu odcinkach. Ostatecznie ma połączyć granicę polsko-słowacką w Zwardoniu, Węgierską Górkę, Bielsko-Białą, Mysłowice i Dąbrowę Górniczą z autostradą A1 w okolicy lotniska Pyrzowice.

Wartość podpisanej już umowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej I fazy inwestycji wynosi 997 mln zł, w tym dofinansowanie z POIiŚ – blisko 441 mln zł. Natomiast II faza tego projektu będzie realizowana przy wsparciu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (FEnIKS).

– Dzięki wsparciu z funduszy europejskich w 2025 r. dokończymy budowę niezwykle istotnego 27-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Kosztowy-Bielsko-Biała. Jestem przekonany, że trasa S1 w przyszłości stanie się wizytówką naszego regionu – powiedział minister Grzegorz Puda.

Po uzupełnieniu brakującego odcinka, będzie można przejechać nowoczesną trasą przez całą Polskę z południa na północ – od granicy ze Słowacją drogą ekspresową S1, a następnie autostradą A1. Podróż z Bielska-Białej nad Bałtyk ma zajmować niecałe 6 godzin.

Kilkuetapowa inwestycja 

Realizowany odcinek drogi ekspresowej S1 zlokalizowany jest w południowej części Polski i przebiega przez obszar województwa śląskiego i małopolskiego, na terenie miasta Bielsko-Biała w powiecie bieruńsko–lędzińskim, pszczyńskim, oświęcimskim, bielskim i miejskim Bielsko-Biała, na terenie gmin: Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice i Bestwina.