Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Akt oskarżenia przeciwko pracownikom Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego w Kamieńcu

Autor: w dniu 2024-07-02

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach akt oskarżenia przeciwko 11 osobom, pracownikom Ośrodka Rehabilitacyjno – Leczniczego "Pałac Kamieniec" w Kamieńcu.

Wśród oskarżonych znaleźli się dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, wychowawcy oraz personel medyczny. Zarzucono im znęcanie się psychiczne i fizyczne nad osobami nieporadnymi ze względu na stan zdrowia. Młode osoby przebywające w ośrodku były popychane, wykręcano im ręce, uderzano w twarz. Dodatkowo naśmiewano się z nich i zamykano w pomieszczeniach bez monitoringu. Dodatkowo wśród zarzutów zmuszanie dzieci do określonego zachowania, pozbawienie wolności i naruszanie nietykalności cielesnej.

Akt oskarżenia przeciwko pracownikom Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego

Śledztwo w przedmiotowej sprawie, informuje prokuratura, zostało wszczęte w dniu 21 lipca 2021 roku w związku z zawiadomieniem Ministerstwa Zdrowia o podejrzeniu stosowania przemocy psychicznej i fizycznej wobec małoletnich pacjentów. Z treści pisma wynikało, iż od stycznia 2021 roku na terenie Zakładu i Szkoły przyzakładowej dochodziło do zachowań przemocowych wobec małoletnich pacjentów o charakterze werbalnym, psychicznym i fizycznym. Małoletni skarżyli się na wykręcanie rąk w szkole przez dyrektora, nauczycieli oraz wychowawców w oddziale, przeklinanie, wulgarne wyzywanie przez personel wychowawczy, nasilające się, gdy dzieci ten fakt zgłaszały personelowi medycznemu. Dzieci karano, jak czytamy w oficjalnym komunikacie, zakazem wychodzenia na podwórko, nie otrzymaniem podwieczorku lub zakazem zejścia na podwieczorek, nie otrzymaniem zupy mlecznej lub dokładki posiłku, szarpaniem przez osoby dorosłe, głównie z personelu wychowawczego.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie zawiadomienia zauważalne były częste interwencje policji i Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie Zakładu. Dochodziło do skrajnych sytuacji wywożenia małoletnich pacjentów w kajdankach. Dodatkowo problemem stało się stosowanie środków przymusu bezpośredniego na zlecenie wychowawców jako kara za zachowanie, przy czym asystowali dyrektor szkoły, czy też wychowawca.

Wobec wszystkich oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu wykonywania zawodu, odpowiednio nauczyciela, wychowawcy, pielęgniarki, ratownika medycznego.

W odrębnym postępowaniu wobec kolejnych 7 osób skierowano do sądu wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a wobec lekarza psychiatry przesłano do Sądu odrębny akt oskarżenia o przestępstwa zmuszania małoletnich do określonego zachowania tj. posłuszeństwa w trakcie wizyt oraz narażenia 26 pacjentów ośrodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia w postaci nagłego zgonu sercowego poprzez zalecanie leków w dawkach przekraczających dobową dawkę, długotrwale i bez monitorowania stanu zdrowia małoletnich pokrzywdzonych.

Również wobec lekarza zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu wykonywania zawodu w zakresie specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach