Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Aktywne Walentynki. Ruszaj się i narysuj miłosny symbol

Autor: w dniu 2024-02-01

Wiele jest sposobów, by wyrazić miłość do drugiej osoby. Można to zrobić na przykład poprzez ruch. W jaki sposób? Rejestrując swoją aktywność i biorąc udział w wydarzeniu "Aktywne Walentynki", które trwa od dziś na terenie Polski.
Wydarzenie organizowane przez Wojciecha Krawczyka z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piekarach Śląskich, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, Komendą Miejską Policji w Piekarach Śląskich i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich, rozpoczyna się dziś i będzie trwało do 14 lutego. Co należy zrobić?
"Narysuj swoją aktywnością (spacer, marsz NW, bieg lub jazda na rowerze) symbol kojarzący się z Walentynkami, zrób zdjęcie oraz zdjęcie założonego odblasku, wyślij na adres: sportpiekary@interia.pl" – informują organizatorzy
Ważne jest, że aktywność można podjąć w dowolnie wybranym miejscu w kraju. Kluczowe jest również to, by osoba znajdująca się na fotografii miała na sobie element odblaskowy, który jest kluczowym dla bezpieczeństwa nie tylko w ruchu drogowym, ale także podczas aktywności podejmowanej na świeżym powietrzu.
Szczegóły w poniższym regulaminie:
Aktywne Walentynki
1. Cel zawodów:
a. upowszechnianie aktywności fizycznej;
b. promocja zdrowego stylu życia;
c. umożliwienie uczestnikom współzawodnictwa i pokonywania własnych barier;
d. aktywizacja do ruchu;
e. propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz stosowania odblasków podczas aktywności sportowych;
2. Organizatorzy:
a. Wojciech Krawczyk, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich, WTZ w Piekarach Śląskich.
3. Uczestnicy:
a. osoby, które ukończyły 18 rok życia;
4. Zasady uczestnictwa:
a. udział w wydarzeniu jest bezpłatny;
b. warunkiem uczestnictwa jest w podanym terminie zarejestrowanie jednej z aktywności: bieg, marsz NW, jazda na rowerze lub spacer, na urządzeniu (t.j. zegarek z GPS, aplikacja telefonie itp.) i "narysowanie" (wytyczenie) na mapie symbolu kojarzącego się z Walentynkami np. serca, strzały Amora itp.
a. zrzut ekranu (zapisany obraz) przedstawiający aktywność wraz z wykonanym "rysunkiem" na mapie oraz zdjęcie Uczestnika posiadającego założony na odzieży element odblaskowy należy przesłać na adres mailowy: sportpiekary@interia.pl w terminie od 1 lutego do 14 lutego włącznie. W zgłoszeniu należy zamieścić imię, nazwisko, numer kontaktowy, wiek oraz informację o zgodzie na wykorzystanie oraz publikację wizerunku sfotografowanej osoby z założonym elementem odblaskowym oraz grafiki wykonanej przez nią aktywności.
b. zgłoszenia przesłane po wskazanym powyżej terminie oraz zdjęcia niepełne (brak rysunku aktywności lub brak odblasku) nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygnięcia.
c. podczas aktywności nie jest brany pod uwagę pokonany dystans. Liczy się kreatywność oraz spełnienie warunku zarejestrowania jednej z podanych aktywności wraz z założonym odblaskiem.
5. Termin i miejsce:
a. miejsce wydarzenia: cała Polska
b. termin: od 1 do 14 lutego 2024 r.
6. Nagrody:
a. Komisja Konkursowa w składzie: Wojciech Krawczyk, Łuķasz Tomczyk, Aleksandra Zydyk, Anna Bednarek i Michał Szydłowski do dnia 23 lutego wybierze jednego laureata w każdej z poszczególnych dyscyplin: bieganie, jazda na rowerze, spacer, marsz NW.
b. Laureaci o zwycięstwie powiadomieni zostaną drogą telefoniczną lub mailową.
c. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas lutowej Piekarskiej Ustawki Sportowej.
7. Postanowienia końcowe:
a. Każdy uczestnik startuje w wydarzeniu na własną odpowiedzialność znając stan swojego zdrowia i wobec braku przeciwwskazań do udziału w tego typu wydarzeniu.
b. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestnika wynikające z udziału w wydarzeniu.