Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Bytom: Piekarska i Sądowa otwarte dla ruchu

Autor: w dniu 2023-11-13

Ulica Sądowa i Piekarska w Bytomiu już otwarte dla samochodów. Jedną z najważniejszych zmian na ul. Piekarskiej jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicami Jainty – Wrocławską, a także ograniczenia prędkości do 40km/h na całej ul. Piekarskiej z wyjątkiem odcinków, na których zastosowano ograniczenie do 30km/h.

Już w sobotę 28 października na tory wrócił tramwaj linii nr 38, który kursuje wydłużoną trasą: z przystanku Bytom Powstańców Śląskich, ulicami: Piekarską, Sądową, Powstańców Warszawskich, Moniuszki do pl. Sikorskiego. W dni robocze linię obsługuje niskopodłogowy nowoczesny tabor, natomiast w weekendy co drugi kurs "38" obsługuje historyczna "enka".

Teraz otwarte dla pojazdów zostały ulica Piekarska i Sądowa, jednak wprowadzone zostały zmiany w docelowej organizacji ruchu.

– wybudowana została nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Piekarskiej z ul. Powstańców Śląskich oraz wykonano modernizację sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Sądowej z ul. Powstańców Warszawskich w związku z rozbudową linii tramwajowej;

– wyznaczono nowe drogi dla rowerów, które łączyć będą okolice skrzyżowania ul. Piekarskiej – Piłsudskiego z placem Kościuszki oraz istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Wrocławskiej;

– wyznaczono nowe przejścia dla pieszych na ul. Piekarskiej oraz na jej bocznych wlotach, w rejonie skrzyżowań z ul. Powstańców Śląskich, z ul. Grottgera, z ul. Orląt Lwowskich, z ul. Prusa, a także na ul. Sądowej w rejonie skrzyżowania z placem Kościuszki i w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich;

– wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul. Piekarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicami Jainty – Wrocławską, a także ograniczenia tonażowe w postaci zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 5t z wyjątkami wskazanymi na tabliczce;

– wprowadzono ograniczenie prędkości do 40km/h na całej ul. Piekarskiej z wyjątkiem odcinków, na których zastosowano ograniczenie do 30km/h, tzn. na odcinkach w rejonie przystanków wiedeńskich przy cmentarzu Mater Dolorosa oraz w rejonie peronów przystankowych w pobliżu Zakładu Pogrzebowego, a także na odcinku ul. Piekarskiej od skrzyżowania Piłsudskiego w kierunku ul. Wrocławskiej;

– wprowadzono oznakowanie drogowe miejsc, w których dopuszczono postój pojazdów;

– wprowadzono podział pasów ruchu na wlotach do ul. Piekarskiej, tzn. obustronnie na wlotach ul. Powstańców Śląskich oraz na wlocie al. Legionów, a także wykonana zostanie korekta pasów ruchu na wlocie ul. Piłsudskiego do Piekarskiej, polegającej na umożliwieniu jazdy na wprost lub w prawo tylko z pasa prawego, natomiast pas lewy będzie służył tylko do skrętu w jednokierunkowy odcinek ul. Piekarskiej;

– wykonano korektę oznakowania miejsc postojowych wzdłuż ul. Sądowej w związku ze zmianą geometrii ulicy;

Foto i źródło: UM Bytom