Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Bytom: Zamiana mieszkania ma być łatwiejsza

Autor: w dniu 2023-08-28

Mieszkańcy Bytomia, którzy chcieliby zamienić mieszkanie na inne, na ogół zamieszczali taką informację w internecie i tą drogą szukali chętnych. Teraz ma być łatwiej, bo uruchomiono specjalną bazę. 

Bytom od lat umożliwia lokatorom gminnych mieszkań zamianę zajmowanych lokali. Do tej pory osoby, które chciały zamienić lokal, publikowały swoje ogłoszenia w mediach społecznościowych lub w popularnych portalach zamieszczających darmowe ogłoszenia. Bytomskie Mieszkania uruchomiły nową usługę, która ma usprawnić ten proces.

Zamiana mieszkania ma być łatwiejsza. Uruchomiono bazę ofert

Bytomskie Mieszkania uruchomiły internetową bazę ofert osób zainteresowanych zamianą zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny. Obecnie jest tam 108 ofert, co można sprawdzić wchodząc na stronę internetową https://www.bm.bytom.pl/bank-zamian/index.

– Wprowadzony przez nas Bank Zamian Lokali Mieszkalnych ma na celu przede wszystkim usprawnienie i ułatwienie zainteresowanym zamianę mieszkań. Funkcjonalność tego rozwiązania polega na kojarzeniu ofert zainteresowanych zamianą lokali mieszkańców – mówi Magdalena Górak, dyrektorka Bytomskich Mieszkań.

Co jest ważne w całym procesie? Kluczowe jest, aby co najmniej jeden z lokali, którego dotyczy zamiana znajdował się w mieszkaniowym zasobie miasta (kojarzeniu nie podlegają oferty, w których wszyscy potencjalni kontrahenci zajmują lokale znajdujące się poza mieszkaniowym zasobem gminy).

Bank Zamian Lokali Mieszkalnych w internecie

Bytomskie Mieszkania stworzyły i prowadzą bazę danych służącą do ewidencjonowania zgłoszonych ofert oraz zawierającą dane kontaktowe potencjalnych kontrahentów, parametry zajmowanych przez nich lokali, a także oczekiwania dotyczące zamiany.

Część bazy danych (w sposób zanonimizowany), jak informuje miasto, została upubliczniona poprzez specjalnie stworzoną w tym celu stronę internetową, która w formie wyszukiwarki udostępnia mieszkańcom informacje dotyczące parametrów lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany.

W Banku Zamian Lokali Mieszkalnych można przeglądać oferty według określonych kryteriów, np. lokalizacja na konkretnej kondygnacji, w konkretnej dzielnicy, z zaznaczeniem minimalnej i maksymalnej powierzchni czy liczby pokoi.

Jak zgłosić swoją ofertę do banku?

Aby zgłosić swoją ofertę do Banku Zamian Lokali Mieszkalnych, należy wypełnić zgłoszenie. Można to zrobić elektronicznie pod adresem https://www.bm.bytom.pl/bank-zamian/zglos-mieszkanie-do-zamiany lub na druku papierowym. Dodanie zdjęć mieszkania lub zdjęć rzutu lokalu z rozmieszczeniem pomieszczeń, jak zaznaczają Bytomskie Mieszkania, uatrakcyjni taką ofertę.

– Po weryfikacji oferta zostaje wprowadzona do bazy danych potencjalnych kontrahentów – mówi Magdalena Górak.

Szczegółowe zasady zgłaszania ofert, a także zasady zamiany można znaleźć na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań: https://www.bm.bytom.pl/bank-zamian/zasady.

Na czym polega zamiana?

Zamiany lokali przeprowadzane są pomiędzy osobami zajmującymi lokale w zasobie gminnym, ale także pomiędzy najemcami gminnych lokali i osobami zajmującymi lokale w zasobach innych dysponentów (najczęściej SRK SA).

Zdarzają się również zamiany z osobami zajmującymi lokale w innych miastach np. Ruda Śląska czy Chorzów. Bytomskie Mieszkania prowadziły sprawy zamiany lokali pomiędzy dwoma najemcami, a nawet zamiany trójstronne.

Dotychczasowe zamiany lokali przeprowadzane były głównie z inicjatywy osób zainteresowanych, w celu poprawy warunków mieszkaniowych lub ich dostosowania do potrzeb najemcy w zakresie powierzchni lokalu, standardu lokalu, kondygnacji na której znajduje się lokal.

Propozycje zamiany lokali składane mieszkańcom z inicjatywy Bytomskich Mieszkań będą dotyczyć w szczególności:

  • najemców lokali mieszkalnych posiadających zaległości z tytułu czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela, którym w celu uniknięcia wypowiedzenia umowy najmu i wystąpienia do sądu o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu, przedkładana będzie propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie albo niższych kosztach użytkowania lokalu;
  • użytkowników lokali mieszkalnych posiadających zaległości z tytułu czynszu i odszkodowania, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela, którym w celu uniknięcia wystąpienia do sądu o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu lub w celu uniknięcia skierowania sprawy do komornika albo w celu zawieszenia postępowania egzekucyjnego przedkładana będzie propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny, o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie albo niższych kosztach użytkowania lokalu;
  •  innych najemców lub użytkowników lokali mieszkalnych, jeżeli dokonanie zamiany jest uzasadnione ze względu na ważny interes gminy lub interes społeczny, w szczególności mając na uwadze: powierzchnię i koszty użytkowania lokalu w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących, osiąganych dochodów, struktury oraz sytuacji gospodarstwa domowego, brak możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego, niepełnosprawność lub stan zdrowia.

Szczegółowe informacje w sprawie Banku Zamian Lokali Mieszkalnych można uzyskać w Dziale Lokali Mieszkalnych Bytomskich Mieszkań pod numerem telefonu 32 532 50 52.