Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Rybnik: Droga Regionalna z opóźnieniem

Autor: w dniu 2024-05-24

Droga Regionalna w Rybniku z opóźnieniem. Już wiadomo, że kluczowa dla miasta trasa zostanie oddana do użytku kilka miesięcy później niż pierwotnie planowano.

Na sierpień 2025 roku zaplanowane jest zakończenie robót budowlanych przy budowie odcinka Drogi Regionalnej, pomiędzy ulicą Wodzisławską, a ulicą Sportową. Ostateczny termin oddania drogi do użytkowania będzie jednak uzależniony od procedur odbiorowych, które rozpoczną się po zakończeniu prac budowlanych. Pierwotnie otwarcie tego odcinka planowane było na wiosnę 2025 roku.

Wydłużenie terminu wynika z podpisanego ankesu do umowy z wykonawcą zwiększającego wynagrodzenie dla wykonawcy. Było to związane z koniecznością wykonania wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi w technologii kolumn przemieszczeniowych betonowych, co z kolei wynikało z  odmiennych warunków gruntowo-wodnych. Dokumentacja projektowa zawierała badania geologiczne wykonane w losowo wybranych miejscach, które wykazały że warunki gruntowe są zmienne, dlatego projektant w dokumentacji zawarł zapis, że przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić szczegółowe badania gruntu – mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka rybnickiego urzędu miasta.

Wykonawca po dokonaniu rozbiórek budynków, oczyszczeniu terenu i uzyskaniu fizycznego dostępu do całej powierzchni terenu budowy, przeprowadził szczegółowe badania podłoża. Otrzymane wyniki potwierdziły występowanie zmiennej budowy geologicznej. W związku z tym konieczne było wykonanie kolumn przemieszczeniowych betonowych.

Po podpisaniu aneksu całkowita wartość zamówienia wynosi ponad 280 milionów złotych.

Większa część rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (czyli przeszło 10 km od granicy z Żorami do ul. Wodzisławskiej) została wybudowana dzięki środkom unijnym i oddana do użytku w kwietniu 2020 roku. Kosztowała przeszło 475 mln zł (w tym 290 mln zł to środki z UE).

Rozpoczęta budowa kolejnego, 4-kilometrowego odcinka drogi obejmuje:

• bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego

• skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową

• 4 obiekty mostowe, umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła,

• 5 przepustów dla zwierząt.

Foto i źródło: UM Rybnik