Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne – profesjonalne wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Autor: w dniu 2023-01-13

Sytuacja, w której trzeba zrezygnować z pracy na rzecz opieki nad osobą niepełnosprawną nigdy nie należy do komfortowych. Na szczęście istnieje wsparcie dla tych osób, które podejmują taką decyzję. To świadczenie pielęgnacyjne, które wypłacane jest opiekunowi osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli opiekun na rzecz takiej opieki zrezygnował z pracy. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje odnoszące się do tego jak wysokie jest tego typu świadczenie i jak można je uzyskać.

Świadczenie pielęgnacyjne – najważniejsze informację

Zacząć należy temat od podstawowych informacji, jakie można przedstawić jeśli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne. Podstawowa kwestia to informacja o tym, że świadczenie przyznawane jest na czas nieokreślony i można się tylko raz o nie starać. Prawo do uzyskania świadczenia ma zawsze osoba z najbliższej rodziny, przy czym inaczej to wygląda przy opiece nad dzieckiem a inaczej przy opiece nad dorosłym, o czym będzie poniżej. Otrzymanie świadczenia uzależnione jest od rezygnacji z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej. Poza tym konieczne jest także zaświadczenie o tym znacznym stopniu niepełnosprawności i wskazania do konieczności długotrwałej opieki osób trzecich. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego to obecnie 2458 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne przy dziecku

W przypadku dziecka o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługiwać będzie rodzicowi, opiekunowi faktycznemu albo rodzinie zastępczej, gdy rodzice nie mogą sprawować opieki. Uzyskanie świadczenia nie wymaga zazwyczaj szczególnej analizy ze względu na sytuacje, w której chodzi o dziecko.

Świadczenie przy opiece nad osobą dorosłą

Jeśli w grę wchodzi opieka nad osobą dorosłą trzeba mieć na uwadze to, że sprawa musi być dokładnie analizowana. Bardzo często decyzja wydawana jest w oparciu o wcześniejsze orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach. Bierze się pod uwagę to na ile faktycznie dorosła osoba wymaga stałej opieki osób trzecich.

Kiedy nie będzie można otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego?

Trzeba mieć świadomość, że istnieją przyczyny, które uniemożliwiają uzyskanie świadczenia. Dotyczy to sytuacji, w której opiekun otrzymuje świadczenia rodzinne i z nich nie rezygnuje bądź też ma prawo do świadczenia emerytalnego, rentowego albo innego zasiłku. Świadczenie nie będzie przyznane także w sytuacji, w której osoba niepełnosprawna jest w związku małżeńskim, a małżonek nie ma znacznego stopnia niepełnosprawności, albo osoba niepełnosprawna znajduje się w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce, która zapełnia całodobową opiekę.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Chcąc uzyskać świadczenie pielęgnacyjne należy przygotować odpowiednią dokumentację. Wniosek o takie świadczenie składa się zawsze w urzędzie gminy albo miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że uzyskanie świadczenia wymaga przygotowania kompleksowo całej dokumentacji, tylko wtedy możliwe będzie uzyskanie takiego świadczenia. Jednocześnie każdy ma prawo tylko raz składać tego typu wniosek i przy ewentualnej decyzji negatywnej przysługuje mu jedno odwołanie. Dlatego tak ważne będzie to, by przygotowana dokumentacja była dobrze przygotowana, by nie utracić bezpowrotnie możliwości starania się o to świadczenie.

Do starania się o świadczenie trzeba przygotować takie dokumenty jak orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z informacją o wymogu stałej opieki, świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy jako potwierdzenie rezygnacji z pracy, odpis aktu urodzenia, jeśli osoba niepełnosprawna jest dzieckiem, decyzja zasiłkowa jeśli pobiera się zasiłek opiekuńczy.

W tej sytuacji skorzystać można między innymi ze wsparcia oferowanego przez HelpFind, gdzie z pomocą specjalistów będzie można przygotować wniosek i całą dokumentację. Wsparcie jakie gwarantowane jest przez ten serwis ma zagwarantować, że wniosek będzie przygotowany profesjonalnie i nie będzie obaw o jego odrzucenie.

Samodzielne staranie się o świadczenie pielęgnacyjne obarczone jest ryzykiem, że coś pójdzie nie tak i szansa na takie świadczenie zostanie stracona.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem.