Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Katowice i Uniwersytet Ekonomiczny działają wspólnie dla rozwoju regionu

Autor: w dniu 2023-06-26

Miasto Katowice i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach łączą siły, by realizować wspólne cele. Dziś podpisana została umowa o współpracy. 

Rozwój i doskonalenie oferty dydaktycznej i eksperckiej Uniwersytetu Ekonomicznego oraz możliwość ustalania obszarów badań z dziedziny gospodarki przestrzennej to niektóre z celów współdziałania Katowic z uczelnią. Od tej pory stolica województwa śląskiego staje się partnerem strategicznym kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości.

– Katowice są sercem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a o naukowym znaczeniu naszego miasta świadczy otrzymanie tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Współpracujemy z uczelniami na wielu płaszczyznach, kolejnym przykładem jest podpisana dzisiaj umowa dot. partnerstwa strategicznego naszego miasta dla kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości studiów zarówno I-go, jak i II-go stopnia realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jestem przekonany, że nasza wiedza będzie stanowiła wartość dodaną do programu studiów na tym kierunku. Podparcie wiedzy teoretycznej praktycznymi doświadczeniami zawsze procentuje w przyszłości – dodaje prezydent.

Umowa między Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i miastem Katowice stanowi również rozwinięcie idei współpracy sektora samorządu terytorialnego z sektorem uczelni wyższych na rzecz transformacji i rozwoju stolicy województwa śląskiego. W szczególności w kontekście działań związanych z uzyskaniem przez Miasto Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz transformacją regionów węglowych.

– Podpisana dzisiaj umowa pozwala rozszerzyć współpracę z miastem Katowice w ramach kierunku studiów Gospodarka miejska i nieruchomości oraz nowo utworzonego Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jako społeczność akademicka pragniemy jeszcze ściślej współpracować z samorządem dla dobra i rozwoju miasta oraz Górnego Śląska. Jestem przekonana, że niniejsze porozumienie przyniesie wiele korzyści w wymiarze edukacyjnym, naukowym i eksperckim. Na pewno skorzystają na tym zarówno studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i Urząd Miasta oraz mieszkańcy. Przykładowo, Urząd Miasta będzie miał istotny wpływ na program studiów, a studenci zyskają dodatkowe możliwości odbywania praktyk i staży. Z kolei nasi naukowcy wspólnie z ekspertami reprezentującymi miasto będą mieli niepowtarzalną okazję, by opracowywać i implementować nowe rozwiązania m.in. w zakresie gospodarki przestrzennej. Przyczynią się one do rozwoju miasta oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – mówi prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dzisiejsze podpisanie umowy oznacza udzielenie przez Katowice partnerstwa strategicznego kierunkowi Gospodarka miejska i nieruchomości, które będzie polegało na: delegowaniu przedstawiciela do Rady Programowej Kierunku, przyjęcie na praktyki studentów oraz wsparcie merytoryczne dla studentów przy pisaniu prac dyplomowych i magisterskich, a także w ramach zajęć Urban & Business Lab, współpracę na rzecz ciągłego unowocześnienia procesu kształcenia na Uniwersytecie, a w szczególności kierunku GMIN na potrzeby profilowania i wzbogacania programów kształcenia specjalistycznego oraz wzmocnienie praktycznej część zajęć dydaktycznych w ramach prowadzenia wykładów gościnnych, w tym eksperckich, z cyklu "Praktycy dla GMIN".

Fot. S. Rybok

Umowa oznacza również szereg korzyści dla samego miasta Katowice. Stolica województwa śląskiego będzie miała m.in. możliwość ustalania obszarów badań z dziedziny gospodarki przestrzennej, nauk ekonomicznych i pokrewnych dyscyplin humanistycznych rozwijanych na Uniwersytecie, których wyniki są ważne dla Katowic i związanych z nim podmiotów, w tym w kontekście współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Na jej podstawie możliwe będzie realizowanie wspólnych projektów badawczych, stosowanych jak i wdrożeniowych oraz pozyskiwanie środków finansowych na ten cel czy organizacja wspólnych konferencji i działań popularyzujących działalność Uniwersytetu i Katowic.

Umowa o współpracy między Uniwersytetem i Miastem Katowice stanowi rozwinięcie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Katowice udzielonego 10 maja 2016 roku specjalności Programowanie Rozwoju Miast, która obecnie stanowi jedną ze specjalności kierunku: Gospodarka Miejska i Nieruchomości.