Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Koleją z Bytomia przez Rudę Śląską do Zabrza

Autor: w dniu 2023-08-04

Będzie łatwiej dostać się pociągiem z Bytomia przez Rudę Śląską do Zabrza. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą na zaprojektowanie łącznic kolejowych, dzięki którym możliwe będzie uruchomienie nowych połączeń między wspomnianymi miastami.

Budowa łącznic kolejowych usprawni połączenie Bytomia z Zabrzem, Rudą Śląską oraz Katowicami.

Podróż pociągiem z Bytomia do Rudy Chebzie zajmie 10 min, a z Rudy Orzegowa do Katowic 15 min. Będzie to nowe, atrakcyjne połączenie kolejowe. Celem utworzenia dodatkowej trasy jest włączenie nowych dzielnic Bytomia i Rudy Śląskiej do sieci kolejowych przewozów pasażerskich, a także umożliwienie uruchomienia nowych połączeń w aglomeracji. Projekt obejmuje budowę dwóch łącznic kolejowych, pozwalających na przejazd od Bytomia przez Rudę Orzegów do Rudy Śląskiej i Zabrza oraz modernizację linii między Zabrzem Biskupicami a Rudą Chebzie (nr 189). Zwiększy się dostęp do kolei dzięki budowie nowych przystanków Ruda Orzegów oraz w Bytomiu w rejonie ul. Zabrzańskiej – mówi Mirosław Skubiszyński, wiceprezes PKP PLK.

Prace projektowe będą realizowane w latach 2023 – 2026. Roboty budowlane mogą być prowadzone w latach 2026 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to ponad 270 mln zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu Kolej+ Plus.

Realizacja tego programu wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei – tłumaczy Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Na liście podstawowej Programu Kolej Plus w województwie śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł.

Źródło: PKP PLK