Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Koleje Śląskie wśród sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności

Autor: w dniu 2023-05-25

Przedstawiciele Kolei Śląskich wzięli 23 maja udział w spotkaniu sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności.

Spotkanie sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności odbyło się 23 maja br. w Warszawie. Wzięli w nim udział, oprócz przedstawicieli: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i innych instytucji, także udział reprezentanci Kolei Śląskich: Prezes Zarządu Patryk Świrski oraz ekspert ds. dostępności Tomasz Hupało.

Warto w tym miejscu dodać, że spotkania sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności organizowane są w ramach projektu SUCCESSIBILITY na rzecz zapewnienia koordynacji rządowego programu Dostępność Plus.

Udział w tego rodzaju wydarzeniach stanowi, jak podkreślają Koleje Śląskie, doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Dzielenie się wiedzą różnych podmiotów, dla których wspólnym celem jest rozwijanie dostępności i podnoszenie jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami w Polsce to dla nas wszystkich – podkreślają przedstawiciele Kolei Śląskich – cenne informacje.