Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Kopalnia Bobrek do likwidacji. Wydobycie tylko do końca 2025 roku

Autor: w dniu 2024-06-28

Kopalnia Bobrek przestanie fedrować wcześniej niż zakładano. Wydobycie ma się zakończyć do końca przyszłego roku. Należąca do spółki Węglokoks Kraj kopalnia miła pracować nawet do 2040 roku. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu wydobycia to pokłosie opinii Komisji ds. zagrożeń naturalnych powołanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Wydała ona negatywną opinię dotycząca możliwości bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w rejonie Bobrek-Miechowice 1.

Po opinii Wyższego Urzędu Górniczego, zarząd Węglokoksu Kraj, do którego należy bytomska kopalnia, o swojej decyzji poinformował pracowników zakładu. Treść poniżej.

26 marca w naszej kopalni doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego roboty górnicze w rejonie Bobrek-Miechowice zostały wstrzymane.

W wyniku tej decyzji poddano ocenie założenia dotyczące eksploatacji w obszarze górniczym Bobrek-Miechowice 1 ujęte w "Kompleksowym projekcie eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami na lata 2023-2026" pod kątem dalszego bezpiecznego prowadzenia prac w tym rejonie.

Po przedstawieniu wymaganych dokumentów i wykonaniu analiz, 27 czerwca Komisja ds. zagrożeń naturalnych powołana przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydała negatywną opinię dotyczącą możliwości bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w tym rejonie. Skutkuje to znacznym ograniczeniem zasobów możliwych do wydobycia i koniecznością zakończenia procesu produkcji do końca 2025 roku" – czytamy w piśmie skierowanym do załogi, które podpisali członkowie zarządu Węglokoksu Kraj.

Wobec negatywnej opinii Komisji, od stycznia 2026 roku konieczne będzie rozpoczęcie działań likwidacyjnych. Planujemy przeprowadzić likwidację naszej kopalni własnymi siłami – z wykorzystaniem naszej załogi. Proces likwidacji chcemy prowadzić w oparciu o zapisy zawarte w umowie społecznej z dnia 28 maja 2021 roku z wykorzystaniem gwarancji świadczeń socjalnych w całym okresie likwidacji, tj. urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowych odpraw pieniężnych oraz alokacji do spółek węglowych i innych spółek nie objętych umową społeczną, dających gwarancję kontynuacji zatrudnienia.

Zarząd Węglokoksu Kraj będzie się starał na każdym etapie procesu likwidacji zagwarantować zatrudnienie pracownikom naszej spółki, którzy będą chcieli kontynuować pracę w branży górniczej.

Chcemy, aby ten proces przebiegł podobnie, jak miało to miejsce na ruchu Piekary, gdy kończyliśmy tam wydobycie – w spokoju, z zachowaniem bezpieczeństwa dalszego bytu dla naszych pracowników i ich rodzin. Zadbamy o to, by był to proces przejrzysty i zrozumiały dla każdego z naszych pracowników. Wszystkie działania będziemy na bieżąco konsultować ze stroną społeczną i realizować przy wsparciu Ministerstwa Przemysłu i władz miasta Bytomia.