Teraz gramy:

Title

Artist
Background

KTBS dzięki inwestycjom zmniejsza emisję CO2

Autor: w dniu 2024-06-03

KTBS podpisało kolejne umowy na dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych. Dzięki takim inwestycjom TBS oszczędza środowisko i pieniądze swoich najemców.  

Panele fotowoltaiczne znajdują się na 13 z 49 budynków Katowickiego TBS. Tylko w 2023 r na nieruchomościach przy ul. Szerokiej 21, 23, 25 oraz ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach w ramach Programu Termo Grant OZE z Krajowego Programu Odbudowy (KPO) zrealizowało projekty montażu i rozbudowy instalacji fotowoltaicznych. Na dachach budynków przy ulicy Szerokiej 21, 23 i 25 zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 37,80 kWp, z czego każdy budynek ma po 12,60 kWp. Natomiast przy ulicy Szerokiej 17 i 19 – informuje spółka – rozbudowano istniejącą instalację fotowoltaiczną z 9,85 kWp do 27,48 kWp. Po tych inwestycjach Spółka ma zainstalowane na budynkach łącznie 154 moduły fotowoltaiczne.  Zgodnie z projektem, mają one produkować około 64 520 kWh energii elektrycznej rocznie, co pomaga w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji CO2. Inwestycje przy ulicy Szerokiej zostały sfinansowane dzięki wsparciu banku BGK, które pokryło ponad 40% kosztów netto w ramach Programu Termo Grant OZE z Krajowego Programu Odbudowy (KPO).

Dla instalacji przy ul. Szerokiej 21, 23, 25 wypłacono grant w wysokości 84 204,08 zł, a całkowity koszt wyniósł 183 119,82 zł brutto. Dla inwestycji przy ul. Szerokiej 17, 19 grant wyniósł 37 611,47 zł, a całkowity koszt to 83 383,86 zł brutto. System został zaprojektowany w rozwiązaniu ON-GRID, zatem nie ma magazynów energii. Wyprodukowany prąd będzie zużywany do oświetlenia klatek schodowych, wind i wentylacji mechanicznej w budynkach. Instalacje  działają tak, by w okresach największego nasłonecznienia produkować więcej energii niż budynki zużywają. Nadwyżki są przekazywane do sieci elektroenergetycznej, a ich ekwiwalent może być odbierany w okresach mniejszej produkcji prądu.

– Spółka planuje kontynuować inwestycje w odnawialne źródła energii w latach 2024-2025 i złożyła 13 kolejnych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu TERMO (KPO). Wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone i przyznano bezzwrotne dofinansowanie – mówi Janusz Olesiński Prezes Katowickiego TBS.

Planowane inwestycje obejmują montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków przy: ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i, ul. Skowrońskiego 2, 2a, 4, ul. Równoległa 7, 8, ul. Skowrońskiego 3/3a, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 40, 40a, 40, ul. Sławka 26a, 26b, 26c, 26d, ul. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 38, 38a, ul. Leopolda 17, 17a.

Fot. KAW

Całkowita kwota inwestycji to około 1 mln zł, a realizacja będzie przebiegała na przestrzeni tego i przyszłego roku.  Umowy o dofinansowanie zostały podpisane, a realizacja inwestycji, informuje spółka, przewidziana jest na lata 2024-2025. Łączna moc planowanych instalacji PV to 321,75 kWp, a roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 307 614 kWh.

Obecnie zamontowane instalacje fotowoltaiczne w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o. przynoszą korzyści nie tylko finansowe, ale również środowiskowe, przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2 o ok. 191 ton, co daje nam ekwiwalent posadzonych drzew w ilości ok. aż 5706 szt. rocznie, tlenku siarki (SO2) o ok. 136 kg, tlenku azotu (NO2) o ok. 136 kg, tlenku węgla (CO) o ok. 64 kg, pyłu całkowitego o ok. 6 kg.

Źródło i zdjęcie: KAW